Artikel WMO: Veel gestelde vragen

Keukentafelgesprek

Cliëntondersteuning

Ondersteuning

 


Antwoorden

 Ik zoek ondersteuning. Waar kan ik terecht?

Heeft u ondersteuning nodig of heeft u vragen? Hieronder ziet u waar u terecht kunt.
Op het gebied van wonen, welzijn en ondersteuning: de Noordenveldwerker - Hoe kan ik contact opnemen met de Noordenveldwerker.
Opvoeden en opgroeien: het Centrum voor Jeugd en Gezin - http://www.cjgnoordenveld.nl.
Werk en inkomen: de ISD Noordenkwartier - http://www.noordenkwartier.nl.
Ondersteuning voor mantelzorgers: de stichting Welzijn in Noordenveld - http://www.welzijninnoordenveld.nl.

Wat is zelfredzaamheid?

Zelfredzaamheid betekent dat u zichzelf kan redden. Lichamelijk, verstandelijk, psychisch en financieel. Soms kan een bepaalde voorziening "wat is een algemene voorziening" u daarbij helpen.

Wat wordt bedoeld met participatie?

Participatie staat voor: meedoen, meedraaien in de samenleving, anderen ontmoeten of op pad gaan ondanks mogelijke beperkingen.
De term wordt ook gebruikt bij het zoeken naar werk. Lees hier "http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet?utm_campaign=sea-t-subsidies-a-participatiewet&utm_term=participatiewet&gclid=CPGHm8_ku8UCFQsUwwodTD0A6A" meer over de nieuwe Participatiewet.

Wat is eigen verantwoordelijkheid?

Het zelf oplossen van problemen. Dat kan ook door familie, vrienden of kennissen in te schakelen. Komt u er samen niet uit? Dan kan de "Noordenveldwerker" helpen met het vinden van een oplossing.
Een voorbeeldsituatie vindt u in het artikel 'Vooruitkijken naar een gezonde toekomst': https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/wmo,_jeugd_en_werk_en_inkomen/nieuwsbrief_saomen_regeln.

Wat betekent voorzienbaarheid?

Rekening houden met situaties in de toekomst. Inspelen op situaties die u kan verwachten. Op tijd maatregelen nemen zodat u uzelf kan blijven redden.
Een voorbeeld: als het traplopen lastiger wordt, op tijd inschrijven voor een gelijkvloerse woning.
Een voorbeeldsituatie vindt u in het artikel 'Vooruitkijken naar een gezonde toekomst': https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/wmo,_jeugd_en_werk_en_inkomen/nieuwsbrief_saomen_regeln.

Wat betekent vermijdbaarheid?

Deze term komt naar voren als u ondersteuning aanvraagt. Zit u in een situatie waarbij u hulp nodig heeft? Dan wordt de volgende vraag gesteld: wat heeft u gedaan om deze situatie te voorkomen, te vermijden? Een voorbeeldsituatie vindt u in het artikel 'Vooruitkijken naar een gezonde toekomst': https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/wmo,_jeugd_en_werk_en_inkomen/nieuwsbrief_saomen_regeln.

Wat is een 'goedkoopst adequate oplossing'?

De voorziening die het beste past, ook financieel gezien. Het kan een algemene voorziening zijn of een maatwerkvoorziening.

Wat is een algemene voorziening?

Algemene voorzieningen zijn diensten of faciliteiten. Een algemene voorziening helpt iemand om zelfstandig te leven, ondanks een eventuele beperking. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente of voor een bepaalde doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het algemeen maatschappelijk werk
  • bezorgdiensten

Wat is een maatwerkvoorziening?

Een maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen. Het vormt samen met eigen inzet, hulp en/of mantelzorg een samenhangend aanbod van ondersteuning. Een maatwerkvoorziening is dus afgestemd op de persoonlijke situatie. Voor een maatwerkvoorziening zijn twee financieringsvormen mogelijk, namelijk in natura of een persoonsgebonden budget. Hoe ziet ondersteuning op maat eruit? Voor een maatwerkvoorziening geldt, met uitzondering van rolstoelen, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Noordenveldwerker

Wie kunnen bij de Noordenveldwerker terecht?

Inwoners van de gemeente Noordenveld van 23 jaar en ouder. Inwoners jonger dan 23 jaar, en hun ouders en verzorgers, kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin: http://www.cjgnoordenveld.nl.
Beide netwerkorganisaties vormen samen de toegang tot welzijn en ondersteuning in de gemeente Noordenveld.

Hoe kan ik contact opnemen met de Noordenveldwerker?

E-mail: vraag@noordenveldwerker.nl.
Telefoonnummer: 050 - 50 27 223.
Langskomen op het Inwonersplein: Schoolstraat 50 in Roden.

Kan ik ook met spoedvragen bij de Noordenveldwerker terecht?

Ja. Als het nodig is, kan er met spoed ondersteuning ingezet worden.

Keukentafelgesprek

Wat is een keukentafelgesprek?

Het gesprek met de Noordenveldwerker over uw persoonlijke situatie. Tijdens dat gesprek bespreekt u uw vragen. Samen met de Noordenveldwerker zoekt u naar de best passende oplossingen. Het gesprek kan bij u thuis (aan de keukentafel) plaatsvinden. Als u dat wilt mag er ook iemand anders bij het gesprek aanwezig zijn.

Komt er een verslag van het keukentafelgesprek?

De Noordenveldwerker maakt alleen een verslag als u een maatwerkvoorziening nodig heeft.

Hoe ziet ondersteuning op maat eruit?

Blijkt uit het keukentafelgesprek dat u ondersteuning op maat nodig heeft? Dan zijn er twee mogelijkheden:
1 - Ondersteuning in natura. Dit wordt verzorgd door de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.
2 - Een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee koopt u zelf ondersteuning in. Wie een pgb wenst moet een persoonlijk plan maken.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw vragen en verzoeken worden vertrouwelijk behandeld. De Noordenveldwerker kan u hierover meer vertellen tijdens het keukentafelgesprek.

Persoonlijk plan

Wat is een persoonlijk plan?

Een persoonlijk plan is een plan van de inwoner. Hierin staan oplossingen die de inwoner zelf voordraagt. Het zijn de antwoorden die de inwoner ziet voor zijn/haar eigen (ondersteunings-)vragen. Het plan kan met ondersteuning van mensen uit de eigen omgeving worden gemaakt.

Wie kan mij helpen bij het maken van een persoonlijk plan?

U kunt mensen om u heen vragen, bijvoorbeeld familie of vrienden. Voor professionele ondersteuning kunt u terecht bij MEE Drenthe: www.meedrenthe.nl.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning betekent letterlijk: het ondersteunen van cliënten. Bijvoorbeeld bij het (aan)vragen van ondersteuning. Of het helpen met verwoorden van de vragen die u heeft. Cliëntondersteuning wordt op vele manieren geboden. Bijvoorbeeld door mantelzorgers, familie of buren. Als er informeel onvoldoende mogelijkheden zijn, of de expertise ontbreekt, dan is er professionele cliëntondersteuning beschikbaar.

Waar kan ik terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning?

Bij MEE Drenthe, telefoon: (0592) 303 999, www.meedrenthe.nl.

Wat kost onafhankelijke cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor u als inwoner van de gemeente Noordenveld gratis.

Zorg in Nederland

Voor wie is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Voor alle inwoners van de gemeente die ondersteuning nodig hebben. Het gaat om ondersteuning bij het zelfstandig thuis wonen (zelfredzaamheid) en het deelnemen aan de maatschappij (participatie). Meer informatie is te vinden op www.regelhulp.nl.

Voor wie is de Jeugdwet?

Voor alle jeugdigen en hun (toekomstige) ouders met vragen over opvoeding en ontwikkeling. En voor de jeugdigen en hun ouders die ondersteuning nodig hebben.

Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Voor alle Nederlanders die langdurige, intensieve zorg (24 uur per dag) nodig hebben. Meer informatie is te vinden op www.regelhulp.nl.

Voor wie is de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Voor iedereen die een ziektekostenverzekering heeft. Alle Nederlanders zijn verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. Zorg die uit de Zvw wordt vergoed is bijvoorbeeld verpleging en verzorging thuis, geestelijke gezondheidszorg en behandeling. Meer informatie is te vinden op www.regelhulp.nl.