Artikel Beleidsdocumenten Wmo

Wmo visie

Meedoen, het doel van de Wmo, betekent dat iedereen (inwoners, gemeente en organisaties) bijdraagt, samenwerkt en meetelt. Meedoen vraagt iets van jezelf en van een ander en meedoen kun je leren. Ook de gemeente doet mee: ze draagt bij, ze werkt samen en biedt ruimte om mee te doen. De gemeente biedt het vangnet voor hen die het (tijdelijk) niet lukt om mee te doen.
Deze visie betekent niet alleen anders denken, maar ook anders doen. Het heeft niet alleen gevolgen voor het handelen van de gemeente, maar ook voor andere organisaties en voor de inwoners. Ieder heeft zijn eigen rol in het geheel. In de Wmo visie leest u hoe de gemeente aankijkt tegen deze verschillende rollen.

Beleidsagenda

Vanaf 2015 is er een nieuwe Wmo. Een nieuwe wet, met nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente. Inwoners uit de hele gemeente die ondersteuning nodig hebben, mogen zich vanaf 2015 bij de Noordenveldwerker melden. In de beleidsagenda leest u wat er is veranderd en welke nieuwe onderdelen er in de wet zijn bijgekomen.

Verordening

Een verordening is een gemeentelijke wet. Vanaf 2015 is er ook een nieuwe verordening. Alles wat in de Wmo visie en de beleidsagenda staat, is in de verordening vertaald naar een gemeentelijke wet.

Uitvoeringsregels

In de uitvoeringsregels leest u hoe de gemeente de visie, de beleidsagenda en de verordening uitvoert. U leest bijvoorbeeld wat er gebeurt als u zich bij de Noordenveldwerker hebt gemeld met een vraag.

Financieel besluit

In het financieel besluit leest u alle financiële regels. U leest bijvoorbeeld wanneer u een tegemoetkoming in de schoonmaakkosten kunt krijgen.