Artikel Vrijwillige inzet

Veel inwoners van de gemeente zetten zich vrijwillig in voor de Noordenveldse samenleving. Dat kan op vele manieren (een uurtje helpen op school, helpen in het dorpshuis, boodschappen doen voor de buurvrouw, bardienst draaien bij de tennisclub: noem maar op) en vaak hebben mensen niet eens in de gaten dat ze vrijwilligerswerk doen.

De term vrijwillige inzet wordt gebruikt om ook burgerinitiatieven aandacht te geven (inzet die buiten grotere organisaties plaatsvindt) . Het gaat om werk dat onbetaald en onverplicht verricht wordt voor anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in enig georganiseerd verband (definitie Movisie).

Vrijwillige inzet is belangrijk voor vrijwilligers zelf, voor verenigingen, voor de buurt, voor mensen die door de vrijwilligers geholpen worden en voor de gemeenschap. Dit verdient een ondersteuning die zo goed mogelijk aansluit bij de vrijwilliger en bij de behoeften van de lokale gemeenschap. De gemeente wil graag samen met de inwoners een visie en beleid ontwikkelen op dit onderwerp. Heeft u vragen, tips of wilt u gewoon eens hierover in gesprek dan kunt u contact opnemen met Leonie van Roekel via telefoonnummer 14 050 of e-mail: l.vanroekel@gemeentenoordenveld.nl. Ook als u bij het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk tegen bepaalde belemmeringen aanloopt dan horen wij dat graag.

Alle vrijwilligers in de gemeente Noordenveld zijn verzekerd via een collectieve vrijwilligersverzekering. Zie voor nadere informatie de pagina hierover op onze website.

De gemeente heeft voor de ondersteuning van vrijwilligers afspraken gemaakt met de Stichting Welzijn in Noordenveld. Op de website van Stichting WiN vindt u informatie over onder andere de vrijwilligers vacaturebank, het steunpunt vrijwilligerswerk, de Noordenveldse Uitdaging, NL Doet en de vrijwillige hulpdienst.

Links:

www.vrijwilligerswerk.nl
www.welzijninnoordenveld.nl/vacaturebank
www.noordenveldseuitdaging.nl
www.movisie.nl: Movisie is het kennisinstituut over vrijwillige inzet
www.nov.nl: NOV is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland

Ondersteuning initiatieven dorp/wijk/buurt:

www.oranjefonds.nl
www.kernmetpit.nl
Fondsleefbaarheid