Vrijwillige inzet en mantelzorg

VOG – een Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Ook als u vrijwilligerswerk gaat doen, kan een VOG nodig zijn.

Gratis VOG voor bepaalde groepen vrijwilligers

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen is in 2012 de pilot 'gratis VOG voor vrijwilligers' gestart. Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan zijn VOG vergoed krijgen.

Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen met ingang van 2015 ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. VOG's die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie moet voldoen zijn als volgt:

  • Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
  • De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen.
  • Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
  • Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.

Aanmelden via de site www.gratisvog.nl

Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich aanmelden via www.gratisvog.nl. De regeling duurt tot 31 december 2016 (met intentie tot verlenging) voor een maximum van 100.000 VOG's per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Op de site www.gratisvog.nl vindt u meer informatie over de gratis VOG.

Contactpunten

Er zijn twee contactpunten waar u terecht kunt met vragen over de procedure, de voorwaarden en over preventief beleid. NOC*NSF is het contactpunt voor sportorganisaties en Vereniging NOV voor andere vrijwilligersorganisaties.

NOC*NSF (alleen voor sportorganisaties)

026 483 4764
vog@nocnsf.nl

Bereikbaar op:
Ma-do: 8:30-17:00 uur
Vr: 8:30-12:00 uur

Vereniging NOV

Petra Zeverboom
030 230 7195
gratisvog@nov.nl

Bereikbaar op:
Ma tot 12.00 uur, di en do
www.nov.nl

Digitaal aanvragen is goedkoper

Als u niet in aanmerking komt voor een gratis VOG maar voor uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig heeft dan kunt u deze het beste digitaal aanvragen via https://www.justis.nl/producten/vog/. Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag is €33,85 (€7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente).

Beleid

De gemeente wil niet dat het tarief een belemmering vormt een VOG aan te vragen. Steeds meer vrijwilligers werken in één op één situaties met kwetsbare mensen. Wij overwegen een vergoeding van de VOG door de gemeente op te nemen in het op te stellen vrijwilligersbeleid.

Meer informatie in ons digitaal loket.