Nieuwsbericht Handige telefoonnummers en contactgegevens

Gepubliceerd op: 30 december 2014 12:30

Waar moet u zijn?

Als u er zelf of samen met uw omgeving niet uit komt, kunt u hulp en ondersteuning vinden bij verschillende organisaties. Dat heeft de gemeente zo geregeld. Hieronder vindt u de contactgegevens van organisaties die u verder kunnen helpen.

Inwonersplein

Het Inwonersplein bevindt zich aan de Schoolstraat 50, 9301 KC in Roden (tegenover de Albert Heijn). Op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen.

  • Over wonen, welzijn, ondersteuning: de Noordenveldwerker  (050) 317 65 05. Email: vraag@noordenveldwerker.nl.
  • Over opvoeden en opgroeien:  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (050) 317 65 09.  Email: info@cjgnoordenveld.nl. Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 tot 13.30 uur is er bovendien inloopspreekuur in Raadhuisstraat 5 in Roden, www.cjgnoordenveld.nl.
  • Over werk en inkomen: ISD Noordenkwartier, telefoon (050) 599 46 45, iedere werkdag open van 9.00 tot 10.30 uur. Medewerkers van ISD Noordenveld helpen u uw financiële zaken op een rijtje te zetten en de contacten te leggen die nodig zijn om weer aan het werk te gaan. Email: info@noordenkwartier.nl
  • Over Welzijn in Noordenveld: WiN (Welzijn in Noordenveld), (050) 317 65 00. Voor buurtwerk, voor ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligerswerk en jongerenwerk, voor praktische hulp, diensten & advies, cursussen: www.welzijninnoordenveld.nl. Email: postbus@welzijninnoordenveld.nl.

Meepraten

Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld

Website: www.sma-noordenveld.nl

E-mail: secretariaat@sma-noordenveld.nl

Belangrijke telefoonnummers

Crisis (0522) 279 944 (buiten kantoortijden)

Bij een crisissituatie kunt u terecht bij Hulp Online Noord.

CJG Crisisnummer “jeugd”  (050) 317 65 09

Bij een crisissituatie kunt u terecht bij het CJG.

Sensoor (050) 525 00 00 (24 uur per dag)

Dag en nacht kunt u (ook anoniem) bellen met Sensoor voor een luisterend oor. www.sensoor.nl

Veilig thuis, voorheen Huiselijk geweld en kindermishandeling (0800) 2000 (gratis)

Vanaf 1 januari 2015 kunt u dit gratis landelijke telefoonnummer bellen voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. U komt dan terecht bij Veilig Thuis Drenthe. U kunt hier advies krijgen, een melding doen en/of passende hulp zoeken: www.vooreenveiligthuis.nl.

Kindertelefoon (0800) 0432 (tussen 14.00 en 20.00 uur, gratis).

Kinderen en jongeren kunnen via telefoon en chat anoniem hun problemen en vragen bespreken met een professioneel getrainde en begeleide vrijwilliger van de Kindertelefoon. Ook is de website 24 uur per dag beschikbaar voor kinderen en jongeren. Chat via www.dekindertelefoon.nl.

Klachten over jeugdzorg (088) 555 10 00

Met vragen, klachten en/of problemen rondom de (toeleiding naar) jeugdhulp kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). U krijgt dan ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat is bij de wet geregeld: www.akj.nl.

MEE Drenthe, telefoon (0592) 303 999.

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning: www.meedrenthe.nl.

GGMD (0800) 337 46 67 of teksttelefoon (0800) 337 48 57

Voor maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden (www.ggmd.nl).

Doventolk (088) 222 90 06

Voor doventolk in uw privé-situatie: www.menziszorgkantoor.nl (onder "zorg nodig").

Tolknet (0346) 33 23 32 of teksttelefoon (0346) 33 23 33

Voor bemiddeling tussen tolk en tolkbehoevende: www.tolknet.nl.

Nog vragen?

Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl. kunt u meer informatie vinden.