Artikel Waardering Mantelzorg – het mantelzorgcompliment

Een deel van de mantelzorgers verleent zeer intensieve (meer dan 8 uur per week) en langdurige zorg (langer dan drie maanden). Als blijk van waardering voor de langdurige en intensieve inzet van deze groep mantelzorgers reikt de gemeente Noordenveld het mantelzorgcompliment uit. We doen dit in de vorm van een geldbedrag van € 200,00 per jaar (per hulpbehoevende). Met dit bedrag kunt u uw mantelzorger(s) een blijk van waardering geven. Het bedrag is vrij te besteden.
De mensen die mantelzorg ontvangen (de hulpvragers en dus niet de mantelzorgers zelf) vragen het geldbedrag aan via een aanvraagformulier (zie hieronder).

Voorwaarden

Als voorwaarden gelden:

  •  de hulpvrager woont in de gemeente Noordenveld;
  •  de hulp wordt verleend op basis van een sociale relatie;
  •  de waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd;
  •  de waardering wordt één keer per kalenderjaar toegekend aan de hulpvrager
  •  het moet gaan om mantelzorg die langdurig ( > 3 maanden ) en intensief (> 8 uur per week) gegeven wordt.

In uitzonderlijke gevallen (bijv. als er sprake is van dementie) kan een mantelzorger de aanvraag namens de hulpvrager doen.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag kunt u digitaal indienen met het formulier 'Aanvraag waardering mantelzorg' . Het is dan wel noodzakelijk dat u inlogt met DigiD. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en na het invullen aan de gemeente opsturen of langsbrengen t.a.v. de vakgroep Maatschappelijke Ondersteuning.
Als u in het voorgaande jaar de waardering heeft ontvangen krijgt u begin april van het nieuwe jaar automatisch een brief met een aanvraagformulier. Het formulier moet u ieder jaar wel opnieuw invullen en opsturen. Een aanvraag heeft betrekking op een kalenderjaar en moet uiterlijk 31 december bij ons binnen zijn.