Artikel Mantelzorgconsulent WiN

Er komt veel kijken bij het zorgen voor een ander. Naast de lichamelijke, emotionele en huishoudelijke zorg zijn er ook veel praktische zaken die aandacht vragen. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u een beroep doen op de mantelzorgconsulent.

Bij de mantelzorgconsulent, Froukje Temming, van Welzijn in Noordenveld (WiN) kunnen mantelzorgers terecht met vragen over voorzieningen en regelingen, voor oplossingen bij praktische problemen, voorlichting over vervangende zorg (respijtzorg) en een luisterend oor.

Voor meer informatie zie www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorg. De mantelzorgconsulent is telefonisch bereikbaar via: 050- 317 65 00. Het emailadres is: froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl.