Artikel Mantelzorg en vrijwillige inzet: Veel gestelde vragen

 


Antwoorden

Wat is het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger?

Een mantelzorger zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in de familie- of kennissenkring. Dit gebeurt onbetaald, voor een lange periode. Met deze zorg kan de persoon zich bijvoorbeeld beter zelfstandig redden, in zijn eigen huis blijven wonen of gezond opgroeien. Het is prachtig dat u deze zorg verleent.
Soms worden mantelzorgers wel eens verward met vrijwilligers. Hieronder staan de verschillen:

Mantelzorger

 • Het overkomt je
 • Je hebt een emotionele band
 • Je zorgt soms 24 uur per dag
 • Je kunt de zorg niet beëindigen
 • Je doet het ongeorganiseerd - niet vanuit een organisatie

Vrijwilliger

 • Je kiest ervoor
 • Je start niet met een emotionele band
 • Je inzet van tijd is afgebakend
 • Je kunt op eigen initiatief de zorg beëindigen
 • Je werkt in georganiseerd verband

Welke ondersteuning is er voor mantelzorgers?

Bent u mantelzorger en heeft u vragen over regelingen en voorzieningen, vrijwillige thuiszorg, werk & mantelzorg? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u terecht bij de mantelzorgconsulent van Welzijn in Noordenveld (WiN).
Telefoonnummer: 050 - 317 65 00
E-mail: mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl
En zie: www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorg

Wilt u ook eens met andere mantelzorgers praten of een themabijeenkomst bijwonen?

Dan kunt u terecht bij het Contactpunt Mantelzorg. Het Contactpunt maakt deel uit van WiN en wordt geleid door en voor mantelzorgers. Meer informatie: www.mantelzorgnoordenveld.nl.

Krijgen mantelzorgers een financiële bijdrage?

Ja, mantelzorgers worden financieel gewaardeerd. Ontvangt u mantelzorg dan kunt u voor uw mantelzorger(s) een waardering aanvragen bij de Noordenveldwerker. De waardering is een geldbedrag van 200 euro, per hulpbehoevende per jaar.

Voor meer informatie over deze waardering en de voorwaarden kunt u contact opnemen met het team Noordenveldwerkers via telefoonnummer (050) 317 65 05 of e-mail: vraag@noordenveldwerker.nl.

Hoe worden vrijwilligers ondersteund?

Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn in Noordenveld. Het steunpunt geeft informatie of advies aan vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties als het gaat om:

 • Zoeken naar vrijwilligerswerk
 • Zoeken naar vrijwilligers
 • Maatschappelijke stages
 • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Vrijwilligersverzekeringen
 • Cursussen voor vrijwilligers

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jannie Houwing van WiN, telefoon: (050) 317 65 00, e-mail: janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl.

Dit werk bevat een breed scala aan mogelijkheden, zoals, vrijwilliger bij de voetbalclub, collectant of voorleesmoeder.

Zijn vrijwilligers en mantelzorgers verzekerd?

Ja. De gemeente Noordenveld heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. U hoeft zich daarvoor niet apart te registreren. Ook mantelzorgers zijn meeverzekerd. Zij vallen onder het onderdeel 'Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering' van de polis.

Leden van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie komen niet in aanmerking voor deze verzekering. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en dekkingen?

Download dan de folder: https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestand/folder_vng_vrijwilligerspolis_221256

Klik hier voor het schadeformulier.

Neem voor meer informatie contact op met:
Gemeente Noordenveld: telefoon: 14 050.
Centraal Beheer Achmea: telefoon: (055) 579 81 64.