Artikel Mantelzorg

Zorgt u, dan bent u mantelzorger

Indien u zorg biedt aan een naaste die langdurig en intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom, dan noemen we u een mantelzorger. Ruim een miljoen Nederlanders zorgen voor hun zieke familieleden of vrienden.

Het gaat hierbij om zorg waarvoor anders een professionele hulpverlener nodig was geweest. Dankzij deze mantelzorg kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat gemeenten het werk van mantelzorgers moeten ondersteunen. Soms worden mantelzorgers wel eens verward met vrijwilligers. Hieronder geven we een inzicht in wat de verschillen zijn.

Mantelzorger:

 • Het overkomt je
 • Je hebt een emotionele band
 • Je zorgt soms 24 uur per dag
 • Je kunt de zorg niet beëindigen
 • Je doet het ongeorganiseerd
 • Je verricht soms verpleegkundige handelingen

Vrijwilliger:

 • Je kiest ervoor
 • Je start niet met een emotionele band
 • Je inzet van tijd is afgebakend
 • Je kunt op eigen initiatief de zorg beëindigen
 • Je werkt in georganiseerd verband
 • Je verricht nooit verpleegkundige handelingen

Ondersteuning nodig?

Voor ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij WiN.

Er komt veel kijken bij het zorgen voor een ander. Naast de lichamelijke, emotionele en huishoudelijke zorg zijn er ook veel praktische zaken die aandacht vragen. Neem vergoedingen waar u misschien recht op heeft, het aanvragen van vervoer- of woonvoorzieningen, het contact met de hulpverlening of het organiseren van hulpmiddelen. Daarnaast worden cursussen voor mantelzorgers georganiseerd.

Komt u er zelf niet uit, dan kunt u een beroep doen op de mantelzorgconsulent van WiN. U hoeft het namelijk niet alleen te doen.

De mantelzorgconsulent is er voor:

 • Informatie over voorzieningen en regelingen;
 • oplossingen bij praktische problemen;
 • voorlichting over respijtzorg;
 • een luisterend oor.

Meer informatie?

WiN, Inwonersplein, Schoolstraat 50, 9301 KC Roden
tel (050) 317 65 00
www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorgers
email: mantelzorg@welzijninoordenveld.nl

Contact met andere mantelzorgers?

Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld (CPM) is voor en door mantelzorgers. Regelmatig worden bijeenkomsten gehouden. Hier kunt u met andere mantelzorgers ervaringen uitwisselen. De bijeenkomsten hebben een informatief of ontspannen karakter.
Voor meer informatie zie www.mantelzorgnoordenveld.nl  
Ook voor belangenbehartiging kunt u terecht bij het CPM.

Collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers of organisaties zijn lang niet altijd voldoende verzekerd voor de risico's van het vrijwilligerswerk. Dit werk bevat een breed scala aan mogelijkheden, zoals, vrijwilliger bij de voetbalclub, collectant of voorleesmoeder. De gemeente Noordenveld ondersteunt haar vrijwilligers en mantelzorgers graag in het belangrijke werk dat zij voor de gemeente, maar vooral ook voor elkaar doen. Daarom hebben we per 9 juli 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Hiermee zorgen we ervoor dat alle vrijwilligers automatisch verzekerd zijn tijdens hun vrijwilligerswerk.

Verlofregelingen in de Mantelzorg

Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) informeert inwoners van Nederland over zorg en de zorgverzekering. Het Z.I.C. heeft een kennisdossier opgezet met actuele en praktische informatie over verlofregelingen in de Mantelzorg.