Artikel Huisvesting voor mantelzorg

Verleent of ontvangt u mantelzorg? Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning plaatsen op uw perceel waarop al een huis staat.

Wat is een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woning op een perceel waarop het huis staat van iemand die zorg nodig heeft of zorg verleent. De mantelzorgwoning is bedoeld voor de zorgverlener (bijvoorbeeld familielid of vriend) of voor de persoon die zorg nodig heeft. In dat laatste geval woont de zorgverlener in het huis dat er al stond.

Soorten mantelzorgwoningen

U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Omgevingsvergunningvrije mantelzorgwoning

Naar verwachting zal in de meeste gevallen een mantelzorgwoning zonder omgevingsvergunning gerealiseerd kunnen worden. U kunt bij de gemeente navragen onder welke voorwaarden de mantelzorgwoning zonder omgevingsvergunning kan worden opgericht. U kunt de voorwaarden voor een vergunningvrije mantelzorgwoning op hoofdlijnen ook downloaden.

Mantelzorgwoning op basis van een omgevingsvergunning

Het kan voorkomen dat u uw mantelzorgwoning niet omgevingsvergunningvrij kunt bouwen. Om een mantelzorgwoning op uw perceel toch mogelijk te maken verleent het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden medewerking aan een eenvoudige procedure om de mantelzorgwoning te realiseren. Bij de gemeente kunt u navragen onder welke voorwaarden de mantelzorgwoning met omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd. U kunt de voorwaarden ook downloaden onder voorwaarden medewerking procedure mantelzorgwoning.

Inschrijving en controle

Als u gaat wonen in een mantelzorgwoning dan bent u verplicht om dat bij de inschrijving bij de gemeente te melden. De mantelzorgwoning krijgt dan het huisnummer van de woning met de toevoeging 'M'. Ieder jaar zal controle plaatsvinden of de mantelzorgwoning nog voor het doel gebruikt wordt waarvoor het is opgericht.

Beëindigen mantelzorgrelatie

Als de mantelzorgrelatie wordt beëindigd dan zal de mantelzorgverlener dat binnen vier weken bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk moeten meedelen.

Verwijderen mantelzorgwoning

Het (vergunde) (bestaande) (tijdelijke) bouwwerk dat dienst deed als mantelzorgwoning moet binnen 12 weken na het beëindigen van de mantelzorgrelatie overeenkomstig de bepalingen van het bestemmingsplan weer in gebruik worden genomen of zijn verwijderd. Verwijdering geldt sowieso voor specifieke voorzieningen, zoals een keuken of badkamer, die het wonen in de mantelzorgwoning mogelijk maakten.

Uitstel verwijderen mantelzorgwoning

Op verzoek kunnen burgemeester en wethouders beslissen dat de mantelzorgwoning door de achterblijvende partner zonder mantelzorgbehoefte voor de duur van maximaal één jaar mag worden voortgezet.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en het realiseren van een mantelzorgwoning komen voor uw eigen rekening.

Nadere toelichting?

In de beleidsregels Huisvesting ten behoeve van mantelzorg in de gemeente Noordenveld leest u alles over deze regeling.

Wilt u met iemand overleggen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft, neemt u dan contact op met de gemeente Noordenveld (via 050 - 50 27 222), afdeling BWT (Bouw en Woning Toezicht)