Artikel Handige websites mantelzorg

www.welzijninnoordenveld.nl

www.mezzo.nl: landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.

www.mantelzorgnoordenveld.nl: Contactpunt Mantelzorg Noordenveld.

www.goedvertegenwoordigd.nl: wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

www.handeninhuis.nl: voor vervanging van mantelzorg.

www.meedrenthe.nl: voor mensen met een beperking en hun naasten