Artikel Gemeente Noordenveld en mantelzorg

Over mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen (bron: Mezzo).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk (vanuit de Wmo) voor de ondersteuning van mensen die thuis hulp nodig hebben. Vaak zijn bij die hulp thuis ook mantelzorgers betrokken. Het is belangrijk dat de ondersteuning op maat is. De gemeente onderzoekt wat de situatie van de hulpvrager is, wat haar/zijn omgeving hierin doet en welke professionele ondersteuning nodig is. Overleg en afstemming met betrokken mantelzorgers en zorgvrijwilligers is hierin heel belangrijk. De Wmo verplicht gemeenten om niet alleen hulpvragers, maar ook mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief te ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek gaan. Het onderzoeken van de situatie en overleggen met betrokkenen gebeurt vaak tijdens een keukentafelgesprek met een Noordenveldwerker. Op de website van mezzo (www.mezzo.nl) staan tips voor mantelzorgers voor een goede voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Noordenveldwerkers

Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij de Noordenveldwerker. De Noordenveldwerkers zijn goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor u en uw mantelzorger(s). De Noordenveldwerker is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar vraag@noordenveldwerker.nl.

Dag van de mantelzorg

November is de maand van de mantelzorg. Het Contactpunt Mantelzorg (CPM) en Welzijn in Noordenveld (WiN) organiseren ieder jaar een bijeenkomst op de Dag van de mantelzorg.

Meer informatie op de website van WiN