Artikel Contactpunt Mantelzorg Noordenveld

Wilt u andere mantelzorgers ontmoeten? Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld (CPM) zorgt voor ontmoeting en onderling contact. Het CPM organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers in Noordenveld. Er wordt informatie gegeven en er worden ervaringen uitgewisseld. Iedere keer staat er een ander thema op het programma. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Ook behartigt het CPM de belangen van mantelzorgers.

Meer informatie: www.mantelzorgnoordenveld.nl.