Artikel Veelgestelde vragen Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd

Trekkingsrecht, wat is dat?
Waarom trekkingsrecht?
Ik besteed nu mijn salarisadministratie al aan de SVB uit. Wat verandert er voor mij?
Ik koop nu zorg in bij een instelling of bij een zorgverlener van wie de SVB niet de salarisadministratie doet. Wat verandert er dan?
Waar vind ik meer informatie over de SVB?
Hoe houd ik zicht op mijn PGB?
Ik heb nog geen zorgovereenkomst met mijn zorgverlener. Wat moet ik doen?
Zijn er andere partijen die mijn PGB mogen beheren?
Wat gebeurt er als mijn PGB aan het einde van het jaar nog niet op is?
Wat als ik meer besteed aan mijn hulp/ondersteuning dan is toegekend?
Zijn er kosten verbonden aan beheer en administratie van het PGB door de SVB?
Wat merk ik van deze verandering?
Welke PGB-bedragen zijn er?


Trekkingsrecht, wat is dat?

Trekkingsrecht wil zeggen dat een externe partij uw PGB budget beheert en voor u betalingen doet aan zorgverlener(s) van uw keuze. Voor de Wmo 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  vanaf 1 januari 2015 uw PGB-budget.

Waarom trekkingsrecht?

De overheid wil oneigenlijk gebruik van het PGB tegengaan. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB gaat bijvoorbeeld na of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen.

Ik besteed mijn salarisadministratie al uit aan de SVB. Wat verandert er voor mij?

Dan incasseert de SVB het loon niet meer van uw rekening maar betaalt de SVB  uw zorgverleners rechtstreeks uit uw budget. De SVB blijft uw salarisadministratie gewoon verzorgen.

Ik koop nu zorg in bij een instelling of bij een zorgverlener van wie de SVB niet de salarisadministratie doet. Wat verandert er dan?

Ook die betalingen verlopen straks via de SVB. U ontvangt de facturen van de zorgverlener, ondertekent deze  en stuurt ze per post of digitaal naar de SVB.  De SVB betaalt de facturen.

Waar vind ik meer informatie over de SVB?

Op www.svb.nl vindt u meer informatie. Typ in de zoekbalk trekkingsrecht.

Hoe houd ik zicht op mijn PGB?

  • De SVB stuurt u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. De SVB stuurt na afloop van elk kalenderjaar een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan.
  • Dit overzicht gaat ook naar de gemeente en dient daar als verantwoording. Budget dat u niet besteedt, wordt door de SVB na afloop van het jaar terugbetaald aan de gemeente.
  • De SVB meldt bij de belastingdienst welke betalingen vanuit uw PGB zijn gedaan per zorgverlener.

Ik heb nog geen zorgovereenkomst met mijn zorgverlener. Wat moet ik doen?

Let op!  Als de SVB geen zorgovereenkomst heeft, kunnen zij uw zorgverlener niet uitbetalen.

Sluit daarom alsnog een zorgovereenkomst af. U vindt model-zorgovereenkomsten op de website van de SVB (www.svb.nl/pgb/formulieren). U kunt de SVB ook bellen op (030) 264 82 00. Dan sturen zij u een model-zorgovereenkomst die u kunt invullen.

Zijn er andere partijen die mijn PGB mogen beheren?

Nee. De nieuwe wetgeving bepaalt dat de SVB de PGB’s gaat beheren. Het is een wettelijke verplichting en er zijn geen mogelijkheden om een andere partij te kiezen.

Wat gebeurt er als mijn PGB aan het einde van het jaar nog niet op is?

Het PGB dat aan het einde van het jaar niet besteed is, wordt door de SVB terugbetaald aan de gemeente. U hoeft een eventueel overschot dus niet meer zelf terug te betalen na afloop van een jaar.

Wat als ik meer besteed aan mijn hulp/ondersteuning dan is toegekend?

Als u meer besteedt dan is toegekend, moet u deze kosten zelf betalen. Die krijgt u niet alsnog vergoed. Spreekt u bijvoorbeeld een ander uurtarief af dan wij hebben toegekend, dan kan dat, maar dan betaalt u zelf het verschil. Alleen wanneer mocht blijken dat er meer hulp of ondersteuning nodig is dan is toegekend kan uw PGB aangepast worden. U moet zich dan eerst opnieuw bij de gemeente melden, zodat er een nieuw onderzoek kan plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst wordt het PGB dan (eventueel) bijgesteld.

Zijn er kosten verbonden aan beheer en administratie van het PGB door de SVB?

Nee, er zijn voor u als pgb-houder geen kosten verbonden aan beheer en administratie van PGB’s bij de SVB.

Wat merk ik van deze verandering?

  • U hoeft geen verantwoording meer af te leggen over de besteding van uw PGB.
  • U heeft minder administratieve lasten. 
  • U kunt toch zelf uw zorgverleners uitkiezen en met hen afspraken maken, kortom u kunt zelf de regie blijven voeren.

Welke PGB-bedragen zijn er?

Voor de producten dagbesteding, begeleiding en logeren volgen hieronder de voor 2015 vastgestelde tarieven.

Maximale tarieven voor professionals
ProductTarief
Persoonlijke verzorging  23,24 euro per uur
Begeleiding individueel 30,82 euro per uur
Begeleiding groep (exclusief vervoer)  38,10 euro per dagdeel
Begeleiding groep (inclusief vervoer) 42,68 euro per dagdeel
Kortdurend verblijf 86,86 per etmaal

 

Maximale tarieven voor mensen uit eigen netwerk
ProductTarief
Begeleiding individueel  20,00 euro per uur
Begeleiding groep (exclusief vervoer)  26,20 euro per dagdeel
Kortdurend verblijf 56,40 euro per etmaal

En de volgende ordening wordt gehanteerd:

Interventieniveaus per PGB-functie
PGB functieInterventieniveau Toelichting
Persoonlijke verzorging 3 t/m 6 Afhankelijk van het aantal contacten per jaar
Begeleiding individueel 3 t/m 6 Afhankelijk van het aantal contacten per jaar
Begeleiding groep zonder vervoer  7 Wordt op locatie verstrekt
Begeleiding groep met vervoer 7 Wordt op locatie verstrekt
Kortdurend verblijf 8

 

 Gemiddeld aantal contacten per interventieniveau

Interventieniveau PGB (ambulant)Gemiddeld aantal contacten
3 5
4 10
5 20
6 meer dan 25