Jeugd

Jeugdhulp is ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun verzorgers. Jeugdhulp heeft als doel: gezond en veilig opvoeden en opgroeien van kinderen. In sommige gevallen kan jeugdhulp doorlopen tot maximaal 23 jaar.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Noordenveld verantwoordelijk voor de ondersteuning aan kinderen en jongeren binnen de gemeente en kan jeugdhulp voor hen inzetten. Bij jeugdhulp die de gemeente kan inzetten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedingsondersteuning binnen gezinnen
  • (Geestelijke) gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Specialistische jeugdzorg

De toegang tot jeugdhulp  

CJG Noordenveld De gemeente Noordenveld heeft de toegang tot jeugdhulp belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordenveld (het CJG). U kunt contact opnemen met het CJG via telefoonnummer (050) 50 27 222, via de website of u kunt langskomen op het Inwonersplein.

Het CJG kijkt samen met u en/of uw kind wat precies de hulpvraag is en wat mogelijke oplossingen zijn. Als de hulpvraag niet op eigen kracht opgelost kan worden, adviseert het CJG jeugdigen en hun verzorgers over de best passende hulp en zorgt indien nodig dat jeugdigen de juiste professionele hulp krijgen.

Het CJG legt de uitkomst van het onderzoek vast in een plan, het Resultatenplan. Daarin staat wat u wilt bereiken met de jeugdhulp. Als u het Resultatenplan ondertekend inlevert, geldt het Resultatenplan als een aanvraag om jeugdhulp. Jeugdhulp kan worden toegekend in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

De gemeente (het college van burgemeester en wethouders) neemt een besluit op de aanvraag. U ontvangt dat besluit per brief. Daarin staat of jeugdhulp wordt toegekend, welke vorm van jeugdhulp wordt toegekend en voor welke periode.

Spoed?

Ook bij een crisissituatie kunt u terecht bij het CJG via telefoonnummer 050 -50 27 222 en buiten kantoortijden via Spoed voor Jeugd telefoonnummer (0592) 381 530. Meer informatie hierover vindt u op www.spoedvoorjeugddrenthe.nl.

Aanvullende informatie

  • AKJ

  • Jeugdigen, ouders en pleegouders kunnen een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor advies, informatie of als u een klacht heeft over jeugdhulp.
  • Veilig thuis - (0800) 2000 (gratis)

  • U kunt dit gratis landelijke telefoonnummer bellen voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. U komt dan terecht bij Veilig Thuis Drenthe, u kunt hier advies krijgen, een melding doen en/of passende hulp zoeken.
  • Voor ondersteuning, hulp en zorg op grond van de Jeugdwet hoeft u géén eigen bijdrage te betalen.

Wet- en regelgeving: