Artikel Veldkampen - brochure

De gemeente heeft een brochure gemaakt met informatie over Veldkampen met een aanvulling op de brochure omdat een deel van de locatie is herverkaveld.