Nieuwsbericht Twee nieuwe kavels in Roderveld IV in de verkoop

Gepubliceerd op: 21 maart 2017 09:45

Nu de realisatie van vier starterswoningen in het plan Roderveld IV vaste vormen gaat aannemen, worden ook de naastgelegen bouwkavels in de verkoop gebracht. De inschrijving hiervoor start op 21 maart 2017. De laatste 2 bouwkavels (kavel 53 en 56) zijn bestemd voor vrijstaande woningen. Beide kavels zijn circa 780 m2 groot en kosten € 183.000,- vrij op naam.

Wijze van verkoop

Gezien de te verwachten interesse worden de kavels aangeboden zoals in het uitgifteprotocol is aangegeven volgens artikel 6 onder I: "Men kan zich inschrijven voor een kavel waarbij na de loting, in volgorde van het ingeloot zijn, een keuze gemaakt mag worden uit de beschikbare kavels".

Inschrijven

Met ingang van 21 maart 2017 staat de inschrijving 6 weken open tot en met 1 mei 2017 23.59 uur. Datum poststempel of datum e-mail is hierin bepalend. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u nadere informatie.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Alma Wegkamp via postbus@gemeentenoordenveld.nl of telefoonnummer 14 050.