Artikel Roderveld IV - Roden

Bij het opstellen van het bestemmingsplan Roderveld IV en het inrichtingsplan is naar een goede onderlinge samenhang met de bestaande woonbuurten en het omringende landschap gestreefd. Aansluiting is gezocht met de bestaande verkavelingsstructuur, het aanwezige hoogteverschil in het gebied, het bestaande groen, de pingoruïne en de aanwezigheid van de Steenberger Loop.


Het plangebied wordt ontsloten aan de zijde van de Hullenweg voor autoverkeer. Aan de noordzijde komt een fietsbrug voor een korte, veilige en eenvoudige verbinding met Roden. In verband met een extra waterbergende functie is de Steenberger Loop verbreed en ingericht met flauwe natuuroevers.

In deze nieuwbouwwijk worden 159 woningen gebouwd, zoals twee-onder-een-kapwoningen, sociale woningbouwwoningen en vrijstaande woningen. Om eenheid in de wijk te krijgen en te zorgen voor een goede overgang naar het landelijk gebied stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan de woningen. Deze voorwaarden vindt u terug in het bestemmingsplan en de welstandscriteria.

Over Roden

Roden is een dorp in het noorden van de provincie Drenthe, ongeveer vijftien kilometer ten zuidwesten van de stad Groningen. Het dorp heeft bijna 15.000 inwoners. Roden is vanouds een echt Drents brinkdorp. Tegenwoordig heeft het een belangrijke centrumfunctie en een groot aantal winkels. De groei veranderde Roden van een authentiek dorp in een verstedelijkte plaats. Veel oude gebouwen zijn afgebroken en vervangen door een modern winkelcentrum. Vrijwel alles is voorhanden. Groningen en Assen liggen in de buurt. Iedere vierde dinsdag van september vindt de Rodermarkt plaats. Dit is van oorsprong een vee- en warenmarkt. De markt trekt vele duizenden bezoekers uit de wijde omgeving.