Artikel Informatie over de kavels

In de woonwijk Oosterveld wordt in de 2e helft van 2017 gestart met het bouwrijp maken. Op dit moment zijn de eerste 7 kavels voor vrijstaande woningen in de verkoop. Op de kavelkaart kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn. Informatie over prijzen, individuele kavels, verkoopvoorwaarden en de wijze waarop u een kavel kunt kopen vindt u hieronder.

Kavel 7 weer vrij

Kavel 7 is weer in de vrije verkoop, terug van optie. U kunt zich inschrijven om deze kavel in optie te krijgen. Mochten er binnen 2 weken, vóór 4 maart
2019, meerdere belangstellenden zijn, dan zal er een loting plaatsvinden om te bepalen wie de kavel in optie krijgt.

Contact

Heeft u vragen over de kavels of de optieregeling? Dan kunt u contact opnemen met Alma Wegkamp via het algemene telefoonnummer van de gemeente of via e-mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl.

Prijzen

De prijzen zijn Vrij Op Naam (VON). Dat betekent dat de prijs van de kavel inclusief 21% BTW, notariskosten en kadasterkosten is.