Artikel Informatie over de kavels

In de woonwijk Oosterveld wordt in de 2e helft van 2017 gestart met het bouwrijp maken. Op dit moment zijn de eerste 7 kavels voor vrijstaande woningen in de verkoop. Op de kavelkaart kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn. Informatie over prijzen, individuele kavels, verkoopvoorwaarden en de wijze waarop u een kavel kunt kopen vindt u hieronder.

Kavel 5 weer terug uit optie.

Kavel 5 is weer in de vrije verkoop, terug van optie. U kunt zich inschrijven vóór 23 januari 2019 om deze kavel in optie te verkrijgen. Mochten er binnen na 23 januari 2019 meerdere belangstellenden zijn, dan zal er loting plaatsvinden om te bepalen wie de kavel in optie krijgt.

Contact

Heeft u vragen over de kavels of de optieregeling? Dan kunt u contact opnemen met Alma Wegkamp via het algemene telefoonnummer van de gemeente of via e-mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl.

Prijzen

De prijzen zijn Vrij Op Naam (VON). Dat betekent dat de prijs van de kavel inclusief 21% BTW, notariskosten en kadasterkosten is.