Artikel Oosterveld - Norg

De werkzaamheden voor de aanleg van de 1e fase van de nieuwe woonwijk Oosterveld zijn in volle gang. Onlangs is het archeologisch onderzoek van het gebied afgerond. Het onderzoek leverde geen bijzonderheden op en dat betekent dat het gebied vrij is voor de ontwikkeling van een woonwijk. Ook de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het eerste deel naderen hun voltooiing, zodat er nu snel ook echt gebouwd kan worden. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.oosterveldnorg.nl.

Plangebied


Het plangebied Oosterveld is tot op heden in gebruik als landbouwgebied en sluit aan op de bestaande bebouwing aan de oostrand van Norg. Het gehele plan beslaat ongeveer de helft van de es. Tijdens informatieavonden en door het houden van een enquête met betrekking tot de woonwensen van geïnteresseerden is gebleken dat er veel belangstelling is voor wonen op het Oosterveld. In het plan is ruimte voor 225 woningen.

Situering

De realisatie van Oosterveld gaat in verschillende fases. Uiteindelijk zal er een woonwijk ontstaan met een diversiteit aan woningen, die past binnen het essenlandschap. Voor het dorp Norg betekent dit dat er een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. Veel voorzieningen, zoals scholen, winkels, horeca et cetera zijn binnen handbereik en daarnaast biedt de gemeente Noordenveld veel recreatieve mogelijkheden als vrijetijdsbesteding. U als (toekomstige) bewoner kunt genieten van deze toplocatie te midden van een groene omgeving.

Ruimtelijke kwaliteit

Oosterveld wordt een fijne wijk om in te wonen. Landelijk en ontspannen wonen, passend bij het dorp Norg. De ligging in het mooie Drentse landschap bepaalt het karakter van de wijk. De woonwijk Oosterveld wordt ruim en groen. De oude zandpaden, zoals de Eerste en de Tweede Laan, lopen door de wijk het landschap van het Oosterveld in. Ze verbinden de wijk met het open landschap. Wadi's met glooiende taluds zorgen voor de afvoer van regenwater in de wijk. De wadi's staan meestal droog, maar vullen zich tijdelijk bij stevige regenval. Bestaande en nieuwe houtwallen omlijsten de woonvelden. In de houtwallen staan struiken en hier en daar wat bomen. Van oudsher staan deze houtwallen langs de weilanden als veekering en geriefhout.