Artikel Kavelkaarten beschikbare kavels

Onderstaand de kavelkaarten van de kavels die wij nog in de verkoop hebben, deze beschikbare kavels kunnen wel in optie zijn. Op de kavelkaart De Lange Streeken II is te zien welke beschikbare kavels al in optie zijn.
De kavelkaarten van de reeds verkochte kavels staan niet vermeld in onderstaand overzicht.

Kavels 47 en 48 weer vrij

De kavels 47 en 48 zijn weer in de vrije verkoop, terug van optie. U kunt zich inschrijven voor een optie op één van deze kavels. Mochten er binnen 2 weken, vóór 15 augustus 2017, meerdere belangstellenden zijn, dan zal er een loting plaatsvinden om te bepalen wie de betreffende kavel in optie krijgt.