Artikel Bouwregels

Voor de woonwijk De Lange Streeken II geldt de beheersverordening Woonwijken Peize. In deze nieuwe woonwijk gelden op hoofdlijnen de volgende bouwregels:

  • maximale bouwhoogte 10 m
  • op de kavels 1 - 15,  17 - 37 en 46 - 48 mag u een huis bouwen met 1 bouwlaag met kap (goothoogte ligt tussen de 2 en 4 m)
  • op de kavels 39  - 45 mag u een huis bouwen van 1 bouwlaag met kap (goothoogte tussen 2 en 4 m) of van 2 bouwlagen met kap (goothoogte ligt tussen de 4 en 6 m)

De volledige bouwregels vindt u in de beheersverordening vanaf pagina 81.