Artikel Startersleningen

Wat is een starterslening?

Wilt u voor het eerst een woning te kopen, maar krijgt u de financiering niet helemaal rond? Dan is de starterslening misschien iets voor u. De gemeente heeft een overeenkomst met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) om in totaal 50 leningen voor starters te verstrekken. De starterslening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar en heeft een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing, daarna wel. Is uw inkomen daarvoor dan niet voldoende, dan kunt u bij de SVn een hertoets aanvragen. U betaalt dan een maandlast  die past bij uw inkomen van dat moment.

Wilt u weten hoeveel startersleningen nog beschikbaar zijn? Neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens staan aan het einde van deze pagina.

Hoe werkt de starterslening?

De starterslening is een tweede hypothecaire lening die het verschil overbrugt tussen het bedrag dat u maximaal kunt lenen onder de Nationale Hypotheekgarantie en het bedrag dat u nodig heeft om de aankoop van de woning te financieren. Stel dat u een huis wilt kopen van € 145.000 en u kunt op basis van uw inkomen maximaal € 125.000 lenen, dan kunt u een starterslening aanvragen om het verschil van € 20.000 te overbruggen.

Wanneer kunt u op grond van de gemeentelijke verordening in aanmerking komen voor een starterslening?

  • U wilt een nieuwbouwwoning of een bestaande woning in Noordenveld kopen.
  • Op het moment van aanvraag bent u inwonend of bewoont u zelfstandig een huurwoning.
  • U bent niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning.
  • U bent in een vergevorderd stadium met het kopen van een huis. Dit betekent dat u (bijna) een voorlopige koopovereenkomst heeft gesloten.
  • De koopsom of de koop-/aanneemsom (inclusief verbeterkosten of meerwerk) is niet hoger dan € 150.000. De totale verwervingskosten mogen niet meer zijn dan de maximaal toegestane koopsom of koop-/aanneemsom met eventueel verbeterkosten of meerwerk (€ 150.000) vermeerderd met het op het moment van aanvraag van de starterslening geldende actuele NHG-percentage bijkomende kosten. Het percentage bijkomende kosten bedraagt volgens de actuele NHG norm 6%, zodat op het moment van vaststelling van de verordening de maximale verwervingskostengrens € 159.000 bedraagt.
  • De starterslening is niet meer dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 20.000. Bovendien mag zij niet gecombineerd worden met andere kortings- of financiële regelen zoals Koopgarant.

Hoe kunt u een starterslening aanvragen?

De starterslening wordt door de SVn verstrekt namens de gemeente. U verklaart schriftelijk of via de mail, dat u voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden uit de gemeentelijk verordening startersleningen. Dan ontvangt u van ons een beschikking (brief) waarbij wij u toestemming geven om een aanvraag voor een starterslening in te dienen bij de SVn. Het aanvraagformulier wordt met de beschikking meegestuurd. U stuurt het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen door naar de SVn. De SVn voert een toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt de SVn de definitieve hoogte van de starterslening vast. De gemeente ontvangt daarvan een bericht en wijst u vervolgens per brief de starterslening toe. De SVn ontvangt van deze brief een kopie en u ontvangt een offerte van de SVn. Komt u niet in aanmerking, dan ontvangt u een afwijzing van de SVn. De SVn zal uw aanvraag verder afhandelen en de administratie van uw starterslening verzorgen.

Informatiepagina op site SVn

Noordenveld heeft een informatiepagina op de site van de SVn. Op deze pagina staat heel veel informatie over de startersleningen. U leest welke stappen u moet zetten om een starterslening aan te vragen. Ook staat er een rekenmodule op waarmee u kunt berekenen welk bedrag u kunt lenen. U kunt er de brochure over startersleningen downloaden of doorklikken naar de rubriek ‘veelgestelde vragen’ en u vindt er een telefoonnummer voor meer informatie.

Meer vragen?

Als u vragen heeft kun u contact opnemen met het team Beleid van de gemeente (tel 050 - 50 27 222) of met de SVn, tel. (033) 253 94 36. Ook kunt u via de mail uw vragen stellen aan de SVn: info@svn.nl. Of kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Ook uw hypotheekadviseur kan u informeren.