Artikel Startersleningen

Fiscale uitzondering voor starterslening eindigt

Passeer starterslening uiterlijk op 31 december 2016

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De starterslening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet uw Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Deze uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. De huidige starterslening kan niet passeren na 31 december 2016. SVn en de gemeente/woningcorporatie zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen die hierdoor ontstaan. Twijfelt u over de passeerdatum van uw nieuwe woning, bespreek dan met uw tussenpersoon wat dit voor u betekent.

Aanvraag starterslening

U kunt nog wel vóór 31 december 2016 uw akte laten passeren, maar u heeft nog geen aanvraag ingediend?
Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een starterslening ca. 3 maanden duurt. SVn kan op een zeker moment besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen.

Wat is een starterslening?

Wilt u voor het eerst een woning te kopen, maar krijgt u de financiering niet helemaal rond? Dan is de starterslening misschien iets voor u. De gemeente heeft een overeenkomst met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) om in totaal 25 leningen voor starters te verstrekken. De starterslening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar en heeft een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing, daarna wel. Is uw inkomen daarvoor dan niet voldoende, dan kunt u bij de SVn een hertoets aanvragen. U betaalt dan een maandlast  die past bij uw inkomen van dat moment.

Hoe werkt de starterslening?

De starterslening is een tweede hypothecaire lening die het verschil overbrugt tussen het bedrag dat u maximaal kunt lenen onder de Nationale Hypotheekgarantie en het bedrag dat u nodig heeft om de aankoop van de woning te financieren. Stel dat u een huis wilt kopen van € 145.000 en u kunt op basis van uw inkomen maximaal € 125.000 lenen, dan kunt u een starterslening aanvragen om het verschil van € 20.000 te overbruggen.

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een starterslening?

  • U wilt een nieuwbouwwoning of een bestaande woning in Noordenveld kopen.
  • Op het moment van aanvraag bent u inwonend of bewoont u zelfstandig een huurwoning.
  • U bent niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning.
  • U bent in een vergevorderd stadium met het kopen van een huis. Dit betekent dat u (bijna) een voorlopige koopovereenkomst heeft gesloten.
  • De koopsom of de koop-/aanneemsom (inclusief verbeterkosten of meerwerk) is niet hoger dan € 150.000. De totale verwervingskosten mogen niet meer zijn dan de maximaal toegestane koopsom of koop-/aanneemsom met eventueel verbeterkosten of meerwerk (€ 150.000) vermeerderd met het op het moment van aanvraag van de starterslening geldende actuele NHG-percentage bijkomende kosten. Het percentage bijkomende kosten bedraagt volgens de actuele NHG norm 6%, zodat op het moment van vaststelling van de verordening de maximale verwervingskostengrens € 159.000 bedraagt. De verwervingskosten van de woning niet hoger zijn dan € 150.000. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daarbovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 5% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 5% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
  • De starterslening is niet meer dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 20.000. Bovendien mag zij niet gecombineerd worden met andere kortings- of financiële regelen zoals Koopgarant.

Hoe kunt u een starterslening aanvragen?

De starterslening wordt door de SVn verstrekt namens de gemeente. U haalt het aanvraagpakket op bij de gemeente. U kunt een lening aanvragen zolang er leningen beschikbaar zijn en als u aan de voorwaarden voldoet.
Noordenveld heeft een informatiepagina op de site van de SVn. Op deze pagina staat heel veel informatie over de startersleningen. U leest welke stappen u moet zetten om een starterslening aan te vragen. Ook staat er een rekenmodule op waarmee u kunt berekenen welk bedrag u kunt lenen. U kunt er de brochure over startersleningen downloaden of doorklikken naar de rubriek ‘veelgestelde vragen’ en u vindt er een telefoonnummer voor meer informatie.

Meer vragen?

Als u vragen heeft kun u contact opnemen met de vakgroep Gebiedsontwikkeling van de gemeente (tel 14 050) of met de SVn, tel. (033) 253 94 36. Ook kunt u via de mail uw vragen stellen aan de SVn: info@svn.nl. Of kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Ook uw hypotheekadviseur kan u informeren.