Artikel Permanente bewoning van recreatiewoningen

In de gemeente Noordenveld is permanente bewoning van recreatiewoningen, op grond van de geldende bestemmingsplannen, niet toegestaan.

Wat is permanente bewoning eigenlijk?

Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning als u daar uw hoofdwoonverblijf heeft. U verblijft er het hele jaar, of het grootste gedeelte van het jaar en u heeft nergens anders een legale zelfstandige woonruimte. Er is sprake van permanente bewoning als de bewoners op dusdanige wijze hun zaken behartigen vanuit de recreatiewoning, dat er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het hoofdverblijf zich ter plaatse van het recreatieverblijf bevindt.

Misverstanden over permanente bewoning

Er bestaan nogal wat misverstanden over het ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Ergens ingeschreven staan betekent niet dat u daar ook automatisch uw vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Een voorbeeld: u heeft een recreatiewoning in de gemeente Noordenveld, u huurt een kamer bij een vriend of familielid, en u laat zich op dat adres inschrijven bij die gemeente. Op papier woont u daar, maar in werkelijkheid woont u het hele jaar of het grootste deel daarvan in uw recreatiewoning. Ook dan is volgens de regels uw recreatiewoning uw vaste woon- of verblijfplaats. Het andere adres is slechts een ‘schijnadres’.

Nog een misverstand. U woont ’s zomers in uw recreatiewoning in onze gemeente. ’s Winters onderbreekt u dat voor een verblijf in het buitenland. Ook dan is er sprake van permanent bewonen van uw recreatiewoning. U bent immers niet verhuisd, u gaat er alleen maar even tussenuit.
In Nederland blijft u formeel wonen op het adres van uw recreatiewoning.
Informeer altijd bij de gemeente als u voornemens bent om een recreatieverblijf te gaan bewonen.

Wat doet de gemeente als ik wel permanent ga wonen in een recreatieverblijf?

De gemeente draagt zorg voor de handhaving van het verbod op permanente bewoning van recreatieverblijven, bijvoorbeeld door regelmatig recreatieterreinen te inspecteren. Als de gemeente constateert dat er permanent gebruik wordt gemaakt van een recreatieverblijf, dan kan de gemeente daartegen handhavend optreden. Dit kan leiden tot het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang om permanente bewoning te beeindigen.

Handhaving van permanente bewoning

De handhaving van permanente bewoning is uitbesteed aan het bedrijf MB-ALL. Dit bedrijf ondersteunt gemeenten bij het toezicht en de handhaving van permanente bewoning. De toezichthouder van MB-ALL voert de controles uit. Hij kan zich op verzoek legitimeren.

Wat heb ik nodig om me te kunnen inschrijven in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van een recreatieverblijf?

Net als op ieder ander adres in onze gemeente kunt u zich laten inschrijven in de BRP. Omdat het wonen in een recreatieverblijf in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan hebben wij een tweetal documenten van u nodig voordat we u inschrijven:

  1. Indien u zelf geen eigenaar bent van de recreatiewoning dan ontvangen wij graag een huurcontract tussen u en de eigenaar van de recreatiewoning.
  2. Wij hebben een kopie nodig van de (tijdelijke)gedoogbeschikking op grond waarvan u toestemming heeft om de recreatiewoning in strijd met de bestemming te mogen bewonen.

Heeft u nog geen tijdelijke gedoogbeschikking, maar wilt u deze wel aanvragen dan kunt u contact opnemen met de vakgroep handhaving via het algemene telefoonnummer van de gemeente 050 - 50 27 222. De medewerkers kunnen u voorzien van een aanvraagformulier en kunnen u ook informatie verstrekken over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tijdelijke gedoogbeschikking.

U kunt het aanvraagformulier gedoogbeschikking voor bepaalde tijd ook downloaden.

Als u inwoner van onze gemeente bent en er in uw geval sprake is van een bijzondere sociale en/of medische reden waardoor u op zoek bent naar een hoofdverblijf, dan zullen wij u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek en in overleg met onze Noordenveldwerkers zullen we dan kijken welke (zorg)behoefte er is en wat we als gemeente voor u kunnen betekenen.
Als u op dit moment woonachtig bent in een andere gemeente dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. Deze gemeente heeft dan de zorgplicht om samen met u naar eventuele oplossingen te kijken.