Wonen

Kunt u via de gemeente reflecterende huisnummers krijgen?

Nee, dit gaat niet via de gemeente. De paaltjes en bordjes met refelecterende huisnummers zijn te bestellen via verschillende website bijvoorbeeld www.reflecterendehuisnummers.nl.

Bijdrage in de kosten voor huizen in het buitengebied

Als gemeente kunnen wij wel bijdragen in de kosten. Dan moet het gaan om huizen in het buitengebied. Het initiatief komt dan van een vereniging (bijv. wijkvereniging of belangenvereniging). De vereniging inventariseert bij de bewoners wie mee wil doen en vraagt subsidie aan bij de gemeente. Als gemeente verstrekken we subsidie voor paaltjes/bordjes in het buitengebied tot maximaal de helft van de kosten (12,00 euro per paaltje/bordje). In verschillende dorpen/straten is initiatief genomen zoals bijvoorbeeld in Huis ter Heide, Zuidvelde, Peize, Poolswijk (Nieuw-Roden), Roderwolde.

Voor informatie/aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met Leonie van Roekel. Dit kan ook via de mail l.vanroekel@gemeentenoordenveld.nl