Artikel Kernwaarde Transparant

Noordenveld is een transparante gemeente

De communicatie tussen gemeente en inwoners kan nog beter. Het initiatief daartoe ligt bij de gemeente. Zij nodigt inwoners in een vroeg stadium uit mee te denken over plannen die betrekking hebben op hun omgeving en houdt rekening met hun inbreng. De manier waarop inwoners betrokken zijn bij het ontwikkelen van de visie op Noordenveld 2025 werd daarbij genoemd als voorbeeld van hoe het moet.

De term ‘sociaal wijkbeheer 2.0’ staat voor meer overleg en beter luisteren naar elkaar.

Transparant bestuur betekent niet dat inwoners altijd gelijk krijgen. De rol van de gemeente is immers ook om alle belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen om tot een beslissing te komen. Het betekent wel dat de gemeente helder moet zijn over die afwegingen.

Transparant