Artikel Kernwaarde Ondernemend

Noordenveld is een ondernemende gemeente

Noordenveld als ondernemende gemeente steunt op de volgende pijlers: recreatie en toerisme, hoogwaardige kennisindustrie, een levendige middenstand in de verschillende kernen en de agrarische sector.

Recreatie is een van de economische motoren van Noordenveld. Niet alleen voor de vele recreatie-ondernemers die onze gemeente rijk is, maar ook omdat toeristen meehelpen de bestaande voorzieningen op peil te houden.

Recreatie sluit aan bij Noordenveld als groene gemeente Wij richten ons vooral op de recreanten die onze gemeente bezoeken voor groen, ruimte en rust, met een goed netwerk aan wandel-, fiets- en kanoroutes. Ook ons rijke culturele erfgoed vormt een belangrijke toeristische trekpleister.

Ondernemend