Artikel Kernwaarde Leefbaar

Noordenveld is een leefbare gemeente

Leefbaarheid staat voor alles wat het wonen in Noordenveld prettig maakt. Dat begint bij een goed voorzieningenniveau in de vorm van o.a. winkels, scholen en sportaccommodaties.

Maar ook minder tastbare zaken dragen bij aan de leefbaarheid, zaken als kleinschaligheid, het dorpse karakter van de verschillende kernen en een evenwichtige bevolkingsopbouw met plaats voor jong en oud. Een kwalitatief goed aanbod aan woningen is daarvoor essentieel. De marktvraag staat centraal: in 2025 zijn er daarom meer woningen voor starters, éénpersoonshuishoudens en ouderen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door aanpassing en vervanging van bestaande woningbouw, en indien nodig nieuwbouw.

Cultuur en sport zijn een bindende factor in de Noordenveldse samenleving, waarbij de gemeente een stimulerende rol speelt.

Noordenveld is een gemeente waar ‘meedoen’ centraal staat, ook voor de zwakkere groepen in de samenleving.

Leefbaar