Artikel Kernwaarde Groen

Noordenveld is een groene gemeente

Natuur en groen vormen een van de kernwaarden van Noordenveld. Niet alleen voor de inwoners van Noordenveld, maar ook voor de talloze recreanten die onze gemeente bezoeken voor natuur, ruimte en rust.

We versterken de ecologische gebieden. De groene buffers moeten groen blijven.

‘Groen’ is niet alleen bos en heide met zandverstuivingen, maar ook het (openbare) groen in de woonwijken en de agrarische activiteit die past in de omgeving en een bijdrage levert aan het groene karakter van onze gemeente.

Groen