Artikel Kernwaarde Duurzaam

Noordenveld is een duurzame gemeente

Zuinig omgaan met de natuur en de beschikbare bronnen vinden de inwoners van Noordenveld belangrijk. Dat uit zich o.a. in het belang dat zij hechten aan goed openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen. Maar ook in het duurzaam en leeftijdsbestendig bouwen.

Duurzaam