Artikel Noordenveld 2025 - waar willen we met onze gemeente naartoe?

Noordenveld 2025 - leefbaar, groen, duurzaam, ondernemend en transparant

In 2025 is Noordenveld leefbaar, groen, duurzaam, ondernemend en transparant. Dit zijn de vijf kernwaarden uit de visie op Noordenveld 2025. Deze visie werd op 7 september 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

Waarom een visie

Een visie is een kompas, een stip aan de horizon. Het is een bron van inspiratie en een middel dat richting geeft aan keuzes. Een visie heeft ook een bindende functie, geeft vorm aan de identiteit van de gemeente. Wat voor gemeente willen we in 2025 zijn? Deze visie bevat niet allerlei stevige beleidsvoornemens en streefgetallen. Dat is een bewuste keuze. Een visie is een inspirerende toetssteen voor nieuwe ontwikkelingen, geen dichtgetimmerd contract met de toekomst.

Inwoners betrokken

De visie is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Inwoners en andere belanghebbenden zijn in elf bijeenkomsten aan de slag gegaan met de vraag wat in 2025 de sterke punten van Noordenveld zouden moeten zijn. Dit leverde een kleurrijk beeld op, ook in letterlijke zin, omdat de deelnemers hun ideeën op gekleurde post-its schreven. De inbreng van de inwoners werd verwerkt in een concept-visie, waarmee de gemeente weer terugging naar de inwoners met de vraag "Hebben we u goed begrepen?" Op basis van de reacties in de tweede ronde ontstond de versie die door de gemeenteraad is aangenomen.

Wat doet de gemeente met de visie?

Een visie is meer dan mooie woorden op papier. De visie komt tot uitdrukking in het beleid van de gemeente. Degenen die beleid maken, kijken of dit beleid bijdraagt aan het versterken van een leefbare, groene, ondernemende, duurzame en transparante gemeente. In het laatste hoofdstuk van de visie, ‘de uitdaging’ genaamd, zijn hiervoor al wat voorzetten gedaan. Zo staat daar bijvoorbeeld dat de gemeente bij alle uitbreidingsplannen een norm stelt voor de minimale hoeveelheid groen. Ook staat er te lezen dat de bedrijvigheid in Noordenveld zich concentreert op de terreinen recreatie en toerisme, hoogwaardige kennistechnologie, een levendige middenstand en de agrarische sector. Een levendige middenstand draagt natuurlijk ook bij aan de leefbaarheid.