Artikel Omgevingsvisie 2030: het begin

Hoe ziet uw ideale leefomgeving er uit in 2030?

De gemeente Noordenveld gaat in 2016 de Omgevingsvisie 2030 opstellen. In deze visie willen we samen met de inwoners een toekomstbeeld schetsen van de gemeente op ruimtelijk en sociaal gebied. In de omgevingsvisie verbeelden we onze leefomgeving in 2030.

In de omgevingsvisie proberen we antwoord te geven op de vraag hoe uw leefomgeving, uw dorp, uw gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de leefomgeving;
van landbouw, natuur en verkeer tot mantelzorg en gezondheid en van wonen en werken tot groen onderhoud, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke voorzieningen en cultureel erfgoed.

Samen met u!

We proberen samen met u een antwoord te geven op de vraag hoe uw leefomgeving, uw dorp, uw gemeente er in de toekomst (2030) uit zou moeten zien.

Veranderende samenleving

Wat wij merken is, dat de samenleving in een rap tempo verandert. Trends en ontwikkelingen die zich nu aftekenen, hebben mogelijk invloed op hoe uw leefomgeving er over vijftien jaar uitziet.

Wat vindt u belangrijk?

Op hoofdlijnen weten we al wat u belangrijk vindt. Daarvoor heeft u de afgelopen jaren al aan verschillende onderzoeken meegedaan, zoals Visie op Noordenveld 2025, Barometer Leefbaarheid, Noordenveld in balans en de Wmo-visie. De uitkomsten van deze onderzoeken vindt u onder het kopje Meer informatie.

Kernwaarden Noordenveld als vertrekpunt

Ook hebben we samen met u de kernwaarden van de gemeente Noordenveld opgesteld: leefbaar, groen, duurzaam, ondernemend en transparant. Zij zijn het vertrekpunt voor onze gesprekken met u.

Dorpsavonden in februari 2016

Van 1 t/m 23 februari hebben inwoners meegedacht over hoe Noordenveld er in 2030 uit zou kunnen zien. De informatie uit deze bijeenkomsten wordt momenteel verwerkt.

Fotowedstrijd

Op 1 februari 2016 is een fotowedstrijd gestart voor jongeren tot en met 23 jaar.

De gemeente op visite

We willen graag op verschillende manieren met u in gesprek. Naast de dorpsavonden kunt u ons ook uitnodigen via uw organisatie of vereniging. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 050 - 50 27 222 en vragen naar Janine Hogeman. Mailen kan ook via postbus@gemeentenoordenveld.nl