Artikel Terugkoppeling symposium 27 juni 2017

Een grote stap richting 'Wow'!

Ook tijdens het 3e symposium van was de dorpshuiszaal van de Brinkhof weer vol. Het is elke keer weer fantastisch om te merken hoe betrokken men in Norg is bij de expeditie Norgerduinen.

De avond stond in het teken van de presentaties van de werkgroepen op de thema's:

  • Bos, Natuur & Landschap
  • Vrijetijdseconomie & Toerisme
  • Wonen
  • Infrastructuur
  • Voorzieningen
  • Veiligheid

Werkgroepen Norgerduinen

Tijdens het tweede symposium hebben we de aanwezigen gevraagd of zij in een werkgroep mee willen doen en werken aan een visie op een van de zes thema's. Er zijn ruim 35 enthousiaste mensen opgestaan die in 6 werkgroepen plaats hebben genomen. Zij zijn tussen maart en juni bezig geweest met het maken van een visie op een van de zes thema's uit het eerste symposium.

Presentaties

Het publiek werd door alle 6 de werkgroepen getrakteerd op bijzonder mooie presentaties. De aanwezigen werd gevraagd door middel van een digitale stemming aan te geven hoe zij de visie vonden. Dat ook de inhoud werd gewaardeerd bleek door de bijna uitsluitend positieve reacties.

Live beeldverslag

Tijdens de avond was Reinoud Bekkema, sneltekenaar, aanwezig om alles wat hij hoorde te vertalen in prachtige beelden en schetsjes. Het beeldverslag staat ook in de rubriek documenten.

Het vervolg van de expeditie

Met de zes deelvisies gereed zijn we nog niet klaar. Wij zetten de expeditie nog even voort. Samen met de brede werkgroep en een afvaardiging van elke werkgroep zullen we de 6 deelproducten gaan samenvoegen tot 1 visie op het gebied Norgerduinen. Daarbij zullen diverse onderdelen van elke deelvisie de eindstreep wel of niet halen. Met elkaar werken we aan een eindvisie, een gedragen verhaal. Als er een goed plan op tafel komt, wil de provincie hieraan medewerking verlenen. Een mooi eindpunt van een spannende expeditie.

Tijdens het vierde symposium, gepland op 14 november, hopen wij u de eindvisie te presenteren.

Deelvisies

De 6 deelvisies vindt u in de rubriek documenten