Artikel Terugkoppeling symposium 14 oktober 2016

Op 14 oktober 2016 organiseerde de gemeente een symposium over de Norgerduinen.  De bedoeling van dit symposium was input te krijgen voor de ontwikkelingen van een visie.

Deze visie moet worden opgesteld over het gebied begrensd door het beekdalenstelsel de Slokkert, het Oostervoortsediep en het Groote Diep. In de rechterkolom kunt u het verslag van de inleidingen en de terugkoppeling van de pitchers na de werksessies inzien. Ook vindt u daar de PowerPoint presentatie van Han Verheijden.

Alweer een visie?

"Ja, want een gezamenlijke visie ontbreekt nog," aldus wethouder Henk Kosters. "Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. Mede daarom hebben we de betrokkenheid (nog een keer) aangesproken." 

Kansen

"Het is mijn wens om een duurzame oplossing te vinden voor het gebied en ik wil kijken naar een langere periode, langer dan de raadsperiode," aldus Kosters. "We willen met rust en afstand naar het vraagstuk kijken omdat er vele belangen spelen. Er moet verder gekeken worden dan wel of niet permanent wonen. We zijn op zoek naar kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden om zo een plek te bieden aan de vele vormen van gebruik. Denk aan wonen, recreatie en ondernemen. Daarnaast zijn sociale en culturele activiteiten, de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden in het gebied van belang. Dit alles gaat gepaard met gemeenschapskracht - ook een waarde - om de leefbaarheid in stand te houden."

Expeditie

Ook de provincie Drenthe vindt het een belangrijk onderwerp en proces. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Een gebied waarin het om meer gaat dan de vraag of er permanent gewoond mag worden in recreatiewoningen, het gaat om de waarde van het gebied. Het verhaal van het gebied is uw verhaal. Ik daag u uit om dat verhaal te schrijven. De provincie kan u daarbij ondersteunen. Ik vergelijk dit proces met een expeditie. Een expeditie waarvan nu nog niet duidelijk is waar het heen gaat, maar waarbij het wel belangrijk is, zoals bij elke expeditie, om elkaar vast te houden. Als je elkaar niet vasthoudt verdwaal je en raak je elkaar kwijt. Ik hoop dat ik over een tijdje een verhaal voorgeschoteld krijg waar ik als overheid niet om heen kan."

Vervolgstappen

Het complete proces naar een duurzame visie op de Norgerduinen wordt begeleid door de werkgroep Norgerduinen. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, provincie, Vereniging van Eigenaren Oosterduinen, stichting Norgerduinen, Boermarke van het Westeinde van Norg, Staatsbosbeheer en het project "Wij maken het mooier". Deze werkgroep wordt, op aangeven van de aanwezigen tijdens het symposium, uitgebreid met een vertegenwoordiger van de zakenkring Norg, Dorpsbelangenvereniging Norg en recreatiesector.  Voor de voorjaarsvakantie van 2017 worden de eerste uitkomsten van de werkgroep gepresenteerd.