Artikel Terugkoppeling symposium 14 februari 2017

Op dinsdag 14 februari kwamen ruim honderd betrokken en geïnteresseerde bewoners, inwoners, recreanten, ondernemers en organisaties naar het tweede symposium 'Expeditie Norgerduinen'. Doel was een terugkoppeling te geven van het eerste symposium en een startsein te geven voor het vervolg.

Na de opening door wethouder Henk Kosters nam landschapshistoricus Sterre Brummel de aanwezigen mee in de ontstaansgeschiedenis van het Norger Esdorpenlandschap.

Van stuifzand naar recreatielandschap

Sterre Brummel liet met prachtige plaatjes zien hoe het gebied Norg ontstond en zich ontwikkelde van de prehistorische tijd naar de Middeleeuwen en van het historisch esdorpenlandschap naar de moderne tijd. Bijzonder is hoe al in de Middeleeuwen en de periode erna de schapenbegrazing en plagactiviteiten op de heide zo intensief waren dat de kans dat het dorp Norg zou worden verzwolgen door stuifzand reëel was. Het bebossen van deze stuifzanden zorgden na 1900 voor nieuwe vormen van vertier; het toerisme en recreatie in de Norgerduinen.

Terugblik op 14 oktober 2016

Procesleider Janine Hogeman nam de aanwezigen mee terug naar het symposium van 14 oktober 2016.

Tijdens dit symposium sprak wethouder Henk Kosters over het 'wyberen', gedeputeerde Tjisse Stelpstra over de expeditie en vrijetijdseconoom Han Verheijden sprak over de hybride economie de invloed daarvan op de vrijetijdssector en specifiek op het aantal vakantiewoningen .

Ook werden de aanwezigen gevraagd mee te denken 'door de bril van' de toerist, inwoner en ondernemer en in gesprek te gaan met elkaar. In eerste instantie vanuit de bestaande situatie en vervolgens toekomstgericht.

Op 3 grote vellen werden de uitkomsten van deze sessies gepresenteerd. En de vraag of het publiek zich herkende in deze woorden en citaten werd instemmend beantwoord.

Na de pauze verzorgden Albert Koele van de VVE Oosterduinen en Frank Hart van de Natuur & Milieufederatie Drenthe een presentatie over het project 'Wij maken het mooier.'

Wij maken het mooier

'Wij maken het mooier richt' zich op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Oosterduinen, aan de hand van twee concrete projecten. In deze projecten wordt door bewoners, belanghebbenden en deskundigen samengewerkt aan het verbeteren van de (brand)veiligheid in het gebied en het verbeteren van de entrees gelegen aan de Donderseweg. Beide projecten komen voort uit een verbindende visie van de Vereniging die door de leden is omarmd.

Samen aan de slag- deel 1

De uitkomsten van de sessie van 14 oktober vormen de aanleiding voor een zestal thema's:

  • Bos, natuur en landschap
  • Vrijetijdseconomie/toerisme
  • Voorzieningen
  • Wonen
  • Veiligheid
  • Infrastructuur.

Aan de aanwezigen werd gevraagd om in zes rondes bij elk thema aan te geven wat hij/zij de werkgroep wil meegeven over dit thema. Enthousiast ging iedereen aan de slag waarbij de begeleiders bij de flipovers vellen vol schreven.

Samen aan de slag – deel 2

Met de uitkomsten van het symposium van 14 oktober en de volle flipovers van deze avond als basis is de zaal gevraagd wie wilde deelnemen in een werkgroep.

Bij het aanmelden voor het symposium had ook iedereen kunnen aangeven of hij/zij wilde meedenken in een werkgroep. Tijdens de avond bleek deze wens nog bij velen te zijn. Ook was er voldoende animo voor elk thema.

Ruim 35 geïnteresseerden gingen uiteen aan 6 tafels terwijl de overige aanwezigen een afsluitende borrel namen bij de bar.

Aan de tafels kregen de deelnemers uitleg over hoe een visie kan worden gemaakt, wel rol een ieder kan aannemen in de groep en op welke wijze ze expertise kunnen invliegen. Elke groep heeft dezelfde avond een eerste afspraak ingepland en we kunnen u vertellen dat alle werkgroepen de afgelopen periode al meerdere keren bij elkaar zijn geweest.