Artikel Expeditie Norgerduinen. Hoe zat het ook alweer?

Norgerduinen

De gemeente wil graag met alle betrokkenen in, uit en rond het gebied Norgerduinen komen tot een gedragen toekomstvisie. Deze visie maken we met elkaar met als doel te komen tot een duurzame oplossing, met waarde, voor het gebied Norgerduinen. een visie over hoe iedereen in dit gebied prettig kan (ver)blijven.

We zien een grote gemeenschapskracht om de leefbaarheid in dit gebied in stand te houden. Uit alle gesprekken bleek een grote verbinding met Norg en de Norgerduinen. Men is er trots op hier te wonen, te werken of te recreëren.

Alweer een visie op de Norgerduinen?

"Ja, want een gezamenlijke visie ontbreekt nog," aldus wethouder Henk Kosters. "Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. Mede daarom hebben we de betrokkenheid (nog een keer) aangesproken."

Kansen

"Het is mijn wens om een duurzame oplossing te vinden voor het gebied en ik wil kijken naar een langere periode, langer dan de raadsperiode," aldus Kosters. "We willen met rust en afstand naar het vraagstuk kijken omdat er vele belangen spelen. Er moet verder gekeken worden dan wel of niet permanent wonen. We zijn op zoek naar kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden om zo een plek te bieden aan de vele vormen van gebruik. Denk aan wonen, recreatie en ondernemen. Daarnaast zijn sociale en culturele activiteiten, de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden in het gebied van belang. Dit alles gaat gepaard met gemeenschapskracht - ook een waarde - om de leefbaarheid in stand te houden."

Expeditie

Ook de provincie Drenthe vindt het een belangrijk onderwerp en proces. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Een gebied waarin het om meer gaat dan de vraag of er permanent gewoond mag worden in recreatiewoningen, het gaat om de waarde van het gebied. Het verhaal van het gebied is uw verhaal. Ik daag u uit om dat verhaal te schrijven. De provincie kan u daarbij ondersteunen. Ik vergelijk dit proces met een expeditie. Een expeditie waarvan nu nog niet duidelijk is waar het heen gaat, maar waarbij het wel belangrijk is, zoals bij elke expeditie, om elkaar vast te houden. Als je elkaar niet vasthoudt verdwaal je en raak je elkaar kwijt. Ik hoop dat ik over een tijdje een verhaal voorgeschoteld krijg waar ik als overheid niet om heen kan."

Brede werkgroep Norgerduinen

Het complete proces naar een duurzame visie op de Norgerduinen wordt begeleid door de 'brede werkgroep Norgerduinen'. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, provincie, vereniging van Eigenaren Oosterduinen, stichting Norgerduinen, Boermarke van het Westeinde van Norg, Staatsbosbeheer , Natuur & Milieufederatie Drenthe, zakenkring Norg, Dorpsbelangenvereniging Norg en vertegenwoordiging vanuit de recreatiesector.

Blijf op de hoogte

Via nieuwsbrieven op onze website en in de Norger Courant, houden wij u tijdens dit proces op de hoogte van de laatste stand van zaken.