Artikel Expeditie Norgerduinen

Norgerduinen

De gemeente wil graag met alle betrokkenen in, uit en rond het gebied Norgerduinen komen tot een gedragen toekomstvisie. Deze visie maken we met elkaar met als doel te komen tot een duurzame oplossing, met waarde, voor het gebied Norgerduinen. een visie over hoe iedereen in dit gebied prettig kan (ver)blijven.

We zien een grote gemeenschapskracht om de leefbaarheid in dit gebied in stand te houden. Uit alle gesprekken bleek een grote verbinding met Norg en de Norgerduinen. Men is er trots op hier te wonen, te werken of te recreëren.