Artikel Wat vindt u belangrijk in onze gemeente?


Noordenveld in balans

De gemeente heeft, om haar huishoudboekje op orde te houden, de afgelopen jaren flink geschrapt in haar uitgaven. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er een verschil ontstaat  tussen wat onze inwoners willen en wat de gemeente doet, gaan we met onze inwoners in gesprek. Dit doen we met behulp van een enquête en in bewonersbijeenkomsten.Onder de titel ‘Noordenveld in balans’ streven we de komende jaren naar een evenwichtige begroting in overeenstemming met wat onze inwoners belangrijk vinden.

Visie Noordenveld 2025 “Natuurlijk samen”

In 2011 stelden wij samen met u een visie op voor onze gemeente in 2025. In deze visie gaf u het volgende aan: “Noordenveld is een leefbare gemeente met goede voorzieningen in dorpen met een eigen karakter, waar de inwoners betrokken zijn bij hun omgeving en iedereen mee kan doen. Duurzaamheid is belangrijk voor natuur en groen, een van de sterke pijlers die Noordenveld tot een aantrekkelijke woon-en recreatiegemeente maken”. Om deze visie nader in te vullen willen we nu duidelijk krijgen waar wij ons geld aan moeten besteden. Hiervoor doen we wederom een beroep op onze inwoners. Onder de titel “Noordenveld in balans” streven we de komende jaren, naar een evenwichtige begroting in overeenstemming met wat onze inwoners belangrijk vinden.

Wat vindt u belangrijk in onze gemeente?

De gemeente voert verschillende taken uit die voortkomen uit wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg en het verstrekken van paspoorten. Hiervoor hebben we ruim 84 miljoen euro opgenomen in onze begroting. Daarnaast zijn er ook taken die we niet verplicht zijn uit te voeren. Dan gaat het om een bedrag van ruim 6 miljoen euro. Juist daarin kunnen we keuzes maken. Om deze keuzes te kunnen maken, vragen wij uw mening. Onze vraag aan u is wat ú belangrijk vindt voor de gemeente en waar we dus ons geld aan moeten uitgeven. U heeft hiervoor per post een uitnodiging van ons ontvangen.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad gebruikt de verzamelde gegevens uit de enquête en de bijeenkomsten voor het vaststellen van plannen voor de komende jaren. Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken hoe de begroting in balans kan blijven met de wensen van onze inwoners.