Artikel Resultaten enquête Noordenveld in balans

Logo balans
840  enquêtes ingevuld

Gedurende de maand februari konden alle inwoners de enquête Noordenveld in balans invullen. Hier werd op grote schaal gebruik van gemaakt: 840 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Het resultaat was dat de meerderheid van deze deelnemers het onderhoud van de wegen, groen en de straatreiniging bovenaan heeft gezet. Ook de maatschappelijke ondersteuning, de sociale dienst en de sociale werkvoorziening staan in de top 3. De toeristische informatie voorziening werd door de invullers minder belangrijk gevonden.

Grafiek resultaat enquête Noordenveld in balans
Bovenstaande grafiek laat zien welke thema's de invullers van de enquête Noordenveld in balans het meest belangrijk vinden. (Het belangrijkste thema staat bovenaan)