Artikel Nieuwe gymzaal voor de Ronerborg en Esborg

De gymzaal aan het Nijlandspark wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs van leerlingen van de scholen van rsg de Borgen. De gymzaal voldoet niet meer aan de huidige eisen en moet daarom vervangen worden en komt op de locatie van de beide scholen. Tijdens een inloopavond van de gemeente en het bestuur van rsg de Borgen kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over deze plannen. Op deze pagina vindt u de beschikbare documenten. Dit zijn het Integraal Huisvestingsplan gemeente Noordenveld 2018; het raadsvoorstel waarin ingestemd wordt met het Integraal Huivestingsplan en het Haalbaarheidsonderzoek van LindHorst huisvestingsadviseurs.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is op woensdagavond 9 mei tussen 19.00 en 20.30 uur in de kantine van de Esborg aan de Burchtlaan 2 in Roden.

Een goed idee

Heeft u een goed idee voor de gymzaal? Kom dan langs op de inloopavond. Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Stuur dan een e-mail met uw suggesties voor de nieuwe gymzaal naar R.Westerhoff@gemeentenoordenveld.nl.