Nieuwsbericht Zoektocht naar bom

Gepubliceerd op: 05 juli 2016 15:05

Deze week is de firma Leemans gestart met de zoektocht naar een explosief op de Albertsbaan.

Als de bom gevonden wordt, wanneer wordt hij dan geruimd?

Zoektocht bom
Bij het bepalen van deze datum wordt rekening gehouden met de algemene voorbereidingstijd die de EODD voor deze ruiming nodig heeft. Het is nu nog niet mogelijk om een exacte datum te prikken voor vernietiging van het (nog te vinden) explosief. Dit is afhankelijk van de voortgang van het zoekproces, de voorbereidende werkzaamheden, maar ook van wat uiteindelijk daadwerkelijk wordt aangetroffen.

Wat gebeurt er in de periode tussen vinden en ruimen en is dat niet gevaarlijk?

Direct na de vondst wordt het explosief tijdelijk veilig gesteld, zodat het geen gevaar oplevert voor de directe omgeving. Hiervoor worden alle maatregelen genomen die daarvoor nodig zijn.

Ontruiming gebied

Als de bom verplaatst wordt moeten de panden in het omliggende gebied ontruimd worden. De EODD adviseert hierover de burgemeester. Het gaat hier om een gebied binnen een straal van maximaal van 250 meter van de vindplaats van de bom.

Gemeente werkt maatregelen uit

Aangezien het hier om een gebied gaat waar binnen niet alleen bewoners maar ook tal van andere voorzieningen vallen, werkt de gemeente diverse scenario's uit om de juiste maatregelen op het juiste moment te kunnen treffen.

Informatiebijeenkomst

Daarom wordt er voorafgaand aan een ontruiming een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook hiervoor worden de bewoners, gebruikers en eigenaren van panden gericht uitgenodigd. Op dit moment is niet te zeggen wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden.

Datum ontruiming niet bekend

De datum van ruiming wordt op een nader te bepalen tijdstip vastgesteld in overleg tussen de betrokken partijen. Op het moment dat bij de burgemeester bekend is dat alle maatregelen genomen zijn om tot een ontruiming over te kunnen gaan, worden bewoners, gebruikers en eigenaren van panden gericht aangeschreven over de situatie en wat er van de bewoners en eigenaren wordt verwacht.

Informatie

Via deze pagina houden wij u, onder andere, op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook via Facebook en Twitter kunt u ons volgen. Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u ons bellen via 14 050.