Nieuwsbericht Update stand van zaken explosief Albertsbaan

Gepubliceerd op: 28 juli 2016 16:35

Momenteel is de firma Leemans nog bezig met de voorbereidende werkzaamheden om de EOD in staat te stellen het explosief te identificeren.

Door de grondstructuur van de Albertsbaan vergt dit wat meer tijd dan voorzien. De EOD zal daardoor vandaag nog niet kunnen beginnen met de identificatie van het explosief. Zodra er meer informatie bekend is, zal deze verstrekt worden.