Nieuwsbericht Stand van zaken Albertsbaan

Gepubliceerd op: 21 februari 2017 09:40

Voorbereidingen Albertsbaan

De voorbereiding van het project Albertsbaan is in volle gang. De aannemer die het werk voor ons gaat uitvoeren is aannemersbedrijf Koen Meijer uit Veendam.

Wat betekent dit voor de omgeving?

De uitvoering van het werk wordt vaak als hinderlijk ervaren. Om de overlast voor het winkelend publiek, omwonenden en winkeliers te beperken heeft de aannemer een plan gemaakt om het werk in 4 fasen uit te gaan voeren.

De fases

Het werk start op 27 februari en het streven is om voor de vakantieperiode gereed te zijn. De exacte planning wordt bepaald door de voortgang per fase.

Fase 1: Zijde Heerestraat; de Albertsbaan is vanaf de Wilhelminastraat bereikbaar
Fase 2: Zijde Molenhof; Molenhof blijft te allen tijde bereikbaar
Fase 3: Zijde Wilhelminastraat; de Albertsbaan is vanaf de Heerestraat bereikbaar.
Fase 4: Plein centraal

Als voetganger zijn de winkels door deze aanpak te allen tijde te bereiken. Als automobilist hebben wij gezorgd dat er altijd meer dan 80 beschikbare parkeerplaatsen zijn en dat de Albertsbaan voor bezoekers prima te bereiken is.

We houden u op de hoogte

Tijdens de werkzaamheden houden we de omgeving op de hoogte door middel van informatiebrieven. Daarnaast houden we u op de hoogte via de gemeentepagina, website, Noordenveldmail en onze Social Media.
Bezoekers van het centrum van Roden worden tijdig geïnformeerd dat de Alberstbaan beperkt via één toegangsweg bereikbaar is. Ook worden er voor het verkeer, middels gele-borden alternatieve routes aan gegeven.