Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst ontwikkelingen Albertsbaan

Gepubliceerd op: 17 mei 2016 09:50

Herinrichting Albertsbaan

De Projectgroep 'Albertsbaan', onder leiding van wethouder Reint-Jan Auwema, is de afgelopen maanden druk in de weer geweest met het voorbereiden van de herinrichting van de Albertsbaan.

Onderzoek naar een bom

Tijdens deze ontwikkelingen zijn er vanuit de bevolking verschillende sterke signalen geweest dat er een bom zou liggen. Dit was de aanleiding om een onderzoek te starten. Op 24 november 2015 is het vooronderzoek naar de bom nabij de Albertsbaan door Leemans Speciaalwerken afgerond. Hieruit blijkt volgens hen dat de aanwezigheid van de bom in de zuidelijke helft van de Albertsbaan aannemelijk is. De firma Leemans adviseert om een vervolgonderzoek in te stellen door middel van het detecteren en afgraven van de verdachte locatie. Volgens Leemans moeten de werkzaamheden voor de zoektocht naar, en het verwijderen van de eventuele bom in een droge periode gebeuren. De start van de werkzaamheden naar de bom staan gepland op 4 juli 2016.

Archeologisch- en bodemonderzoek

Door de mogelijke aanwezigheid van de bom heeft het bodem- en archeologisch onderzoek op de gehele Albertsbaan nog niet plaats kunnen vinden. Dit onderzoek is ook een stap in het herinrichtingstraject. Leemans heeft nu opdracht gekregen om deze werkzaamheden, die uitgevoerd worden door Arcadis, te begeleiden met een detectieapparaat. In overleg met de zakenkring vinden de werkzaamheden plaats op 23 en 30 mei 2016.

Inloopbijeenkomst

Op vrijdagmiddag 20 mei 2016 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de raadszaal (oude ingang) in het gemeentehuis van 15.30 uur tot 17.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende personen aanwezig om vragen te beantwoorden:
- Burgemeester Klaas Smid
- Wethouder Reint-Jan Auwema
- Projectleider Stephan Lap
- Stedenbouwkundige Henderik de Winter
- Leemans Speciaalwerken (voor technische informatie over het onderzoek naar de bom).

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.