Nieuwsbericht Explosief Albertsbaan

Gepubliceerd op: 12 juli 2016 08:00

Maandag 4 juli is de firma Leemans gestart met de zoektocht naar een explosief op de Albertsbaan. Via deze website, social media en de gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

Deze week hebben we enkele vragen en antwoorden voor u verzameld.

Als de bom gevonden wordt, wanneer wordt hij dan geruimd?

Bij het bepalen van deze datum wordt rekening gehouden met de algemene voorbereidingstijd die de EODD voor deze ruiming nodig heeft. Deze datum wordt ook afgestemd met de hulpverleningsdiensten, de politie en het openbaar vervoer. Het is nu nog niet mogelijk om een exacte datum te prikken voor vernietiging van het (nog te vinden) explosief. Dit is afhankelijk van de voortgang van het zoekproces, de voorbereidende werkzaamheden, maar ook van wat uiteindelijk daadwerkelijk wordt aangetroffen.

Wat gebeurt er in de periode tussen vinden en ruimen en is dat niet gevaarlijk?

Direct na de vondst wordt het explosief tijdelijk veilig gesteld, zodat het geen gevaar oplevert voor de directe omgeving. Hiervoor worden alle maatregelen genomen die daarvoor nodig zijn.

Ontruiming gebied

Als de bom gevonden is en verplaatst kan worden, dan moeten de omliggende panden worden ontruimd. De EODD adviseert hierover de burgemeester. Het gaat hier om een gebied binnen een straal van maximaal 250 meter van de vindplaats van de bom.

Datum ontruiming niet bekend

De datum van eventuele ruiming wordt op een nader te bepalen tijdstip vastgesteld in overleg tussen de betrokken partijen. Op het moment dat bij de burgemeester bekend is dat alle maatregelen genomen zijn om tot een ontruiming over te kunnen gaan, stuurt hij een bericht aan bewoners, gebruikers en eigenaren van panden over de situatie en wat er van de bewoners en eigenaren wordt verwacht.

Gemeente werkt maatregelen uit

Aangezien het hier om een gebied gaat waar binnen niet alleen bewoners maar ook tal van andere voorzieningen vallen, werkt de gemeente diverse scenario's uit om de juiste maatregelen op het juiste moment te kunnen treffen. Daarna kan iedereen binnen het aangeschreven gebied maatregelen treffen.

Datum informatiebijeenkomst nog niet bekend

Voorafgaand aan een eventuele ontruiming organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Ook hiervoor worden de bewoners, gebruikers en eigenaren van panden gericht uitgenodigd. Op dit moment is niet te zeggen wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden. Daarvoor moet eerst de bom gevonden worden.

Informatie

Via Facebook, Twitter en deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Op de website kunt u de meest actuele informatie vinden via de knop 'Explosief Albertsbaan' op de homepage. Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u ons bellen via 14 050.