Nieuwsbericht Aanbesteding Albertsbaan

Gepubliceerd op: 26 januari 2017 09:15

Op woensdag 25 januari 2017 heeft de aanbesteding van de herinrichting van de Albertsbaan plaatsgevonden. De gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijver. Beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de prijs en kwaliteit. Uit de aanbesteding is gebleken dat de aanbieding van Aannemersbedrijf Koen Meijer BV uit Veendam de economisch meest voordelige inschrijving is. Op woensdag 1 februari 2017 wordt het werk voorlopig gegund aan Aannemersbedrijf Koen Meijer BV uit Veendam. De overige inschrijvers hebben dan 15 kalenderdagen de tijd om bezwaar te maken tegen de voorlopige gunning. Indien er in deze (opschortende) termijn geen bezwaren binnen zijn gekomen wordt op vrijdag 17 februari 2017 het werk definitief aan Aannemersbedrijf Koen Meijer uit Veendam gegund.