Artikel Explosief Albertsbaan

Onderzoek naar een bom

De gemeente Noordenveld wil de Albertsbaan opnieuw inrichten. Vanuit de bevolking zijn er al jaren verschillende signalen geweest dat er een bom zou liggen onder de Albertsbaan. In het kader van de herinrichting was dit de aanleiding om een onderzoek te starten. De firma Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen stelt na onderzoek, dat volgens hen de aanwezigheid van de bom in de zuidelijke helft van de Albertsbaan aannemelijk is.De firma Leemans is op 4 juli gestart met een vervolgonderzoek.

Inmiddels is vastgesteld dat er inderdaad een explosief ligt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dit inmiddels bevestigd.

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie die over de bom gaat.