Artikel Centrumontwikkeling Roden

 


Roden is al lang een belangrijk centrum in het noorden van Drenthe. Het heeft een levendig centrum en er zijn volop activiteiten. Maar om ook in de toekomst een leuk en aantrekkelijk centrum te blijven, is het doel van de centrumontwikkeling om 'de positie van Roden als het centrum in de regio-driehoek Groningen-Assen-Drachten te behouden en te versterken'. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen wil de gemeente dit doel behalen.

De centrumontwikkeling gaat echter niet alleen over het centrum. Het gaat ook ook over de Brinkomgeving, de bedrijventerreinen en de entrees van het dorp. Deze locaties hebben allemaal te maken met de positie van Roden voor wonen, werken, inkopen, cultuur en recreatie.

StartdocumentDownload startdocument

De eerste stap voor de centrumontwikkeling van Roden begon in 2015 met de reconstructie van de Albertsbaan. Hierdoor kwam het besef dat er meer zaken in het centrum aandacht verdienen. Met stakeholders en diverse bewonersavonden is er een visie opgesteld voor het centrum van Roden (het startdocument).

 

Uitvoeringsprogramma

Download uitvoeringsprogramma
Om het Startdocument te vertalen naar uitvoering is het ontwerp Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma vertaalt het Startdocument naar concrete projecten en maatregelen, prioriteiten, een daaruit volgende planning en financiën. Het Startdocument en het Uitvoeringsprogramma vormen gezamenlijk de leidraad voor de realisatie van de ambities uit de Omgevingsvisie.

Het uitvoeringsprogramma is op 24 juli 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en op 31 oktober 2018 door de gemeenteraad.

 

Onvoorstelbaar Roden

Bij de lancering van de communicatiecampagne 'Onvoorstelbaar Roden' is de website www.Roden.nl in het leven geroepen. Op deze website vindt u naast de verschillende projecten en maatregelen, ook informatie over wat er zich afspeelt in het centrum van Roden.