Artikel Litomysl

 De stedenband met de Tsjechische gemeente Litomysl bestaat sinds 1991. Litomysl heeft een rijke cultuurhistorische achtergrond, die in de vele fraaie gebouwen is te herkennen. Ook zijn er tal van eigentijdse onderwijsvoorzieningen en gemoderniseerde fabrieken en muziekfestival is een van de muziekevenementen met internationale belangstelling. Vanuit de doelstelling om vriendschappelijke en duurzame contacten op te bouwen tussen de bevolking van beide gemeenten worden er jaarlijks uitwisselingen georganiseerd op het terrein van o.a. schaken, voetbal, scouting, muziek, kunst en onderwijs. 

Website van Litomysl

Stichting Oost/West Kontakten
secr.: mw. J.T. Pleizier-Brouwer
J. Vermeerstraat 1
9312 PZ Nietap
tel. (0594)  512 265

In september 2013 organiseerde de Stichting Oost/West contacten een 2-daags congres over het thema Burgers in de samenleving. In verband met de subsidie staat hier een eindverslag van het congres. Deze is ook beschikbaar in een Engelstalige versie.