Artikel Zuidvelde

Algemeen

Zuidvelde is een dorp met ongeveer 200 inwoners. Het viel tot 1997 onder de gemeente Norg.  Het esdorpje heeft  verspreide bebouwing, oorspronkelijk gelegen rond een brink. Het is nu feitelijk een wegdorpje tussen het buurtschap Huis ter Heide en Norg, aan de N373 richting Assen.

Historie

In 1325 was er al sprake van een Zutvelde, in 1572 van Suytvelde en in de Franse Tijd in 1811 en 1813 van Zuid Velde. De naam heeft te maken met de ligging, namelijk in de heide (het veld) ten zuiden van het moederdorp Norg. Het naastgelegen Westervelde heeft zijn naam op dezelfde manier gekregen. Ruim voor het begin van onze jaartelling waren er al bewoners in Zuidvelde. Dat blijkt onder andere uit ongeveer 40 grafheuvels uit de ijzertijd die nog in het bos zijn te vinden. Een vlakbij liggende wal is waarschijnlijk het  restant van een oude akkerbegrenzing. De wal en de grafheuvels zijn in 2001-2002 gerestaureerd.  

Voorzieningen

Zuidvelde heeft vanwege zijn geringe omvang geen voorzieningen zoals winkels, scholen en dergelijke.  Wel is er de nodige bedrijvigheid in de vorm van (middel)grote akkerbouw- en veeteeltbedrijven. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft in een karakteristieke houten schuur in het centrum een leuk informatiepunt over het dorp en de directe omgeving.    

Bijzonderheden

De schimpnaam voor de inwoners is Brinkliggers, omdat in het verleden dronken lui vaak 's nachts tussen de bomen op het brinkje sliepen.